Medicinmand henviste til kristen evangelist, og der blev vækkelse

Selv en okkult medicinmand kan finde på at henvise til de kristne evangelister. Det fortæller missionær Carsten Rahbek fra Luthersk Mission i Tanzania i Tro & Mission.

Carsten Rahbek er udsendt af LM til Tanzania

Carsten Rahbek arbejder med evangelisation blandt nomadestammerne omkring Iringa i Tanzania. Sidst i august var han på en evangelisationstur i Ikengeza sogn nord for Iringa.
Da den første evangelistgruppe kom til en boplads for et år siden, fik de lov at prædike i tre dage i træk. Den første dag var interessen begrænset, der kom kun to-tre kvinder, og de var egentlig ikke ret interesserede. Senere på dagen holdt de igen møde.

Slangebidt kvinde skabte interesse

Men en kvinde fra en nærliggende boplads var blevet bidt af en slange. Hun var blevet bragt til den lokale medicinmand. Han kikkede på biddet og sagde så:
– Jeg kan ikke hjælpe hende, men der er nogle Guds tjenere der og der. Dem skal I gå hen til – de kan hjælpe.

Kvindens heldbredelse skabte vækkelse, nu kommer der ca. 30 til gudstjeneste hver søndag

Kvinden, der ikke længere var ved fuld bevidsthed, blev så bragt hen til evangelisterne.
De begyndte at bede for kvinden, og de blev ved, indtil hun fik det bedre. Næste morgen kom hun og flere andre til mødet. Folk fra andre bopladser kom også, og der blev vækkelse. Folk kunne slet ikke få nok af at høre og synge om Jesus, og de blev til klokken et om natten. Næste dag kom de igen og blev igen til over midnat. Den lokale evangelist har fulgt op på besøget, og han har nu i et år holdt gudstjeneste under et træ på bopladsen. Der
kommer ca. 30 til gudstjeneste hver søndag.
Da Carsten Rahbek var på bopladsen, mødte han kvinden, der var blevet helbredt. Kvindens mor var også til stede ved dette møde. Efter mødet talte evangelisten med hende. Hun ville meget gerne høre mere om, hvordan Gud greb ind den dag.
Carsten Rahbek fortæller også om en 13-årig pige, som viste sig at være besat af onde ånder, da hun kom til forbøn. Ånderne manifesterede sig. Men pigen blev befriet for besættelsen, og hun ønskede derefter at blive døbt.
Hun får nu lov at bo hos den lokale evangelistfamilie, mens hun får oplæring i den kristne tro.
Annika.