Værdier for resten af livet?

En smal, men vigtig bog om efterskolernes afgørende betydning for elevernes troLærerne på de kristne efterskoler har en helt afgørende rolle, når kristendommen skal omsættes til hverdagsliv og tro.Det fremgår af en undersøgelse af Søren Østergaard, ph.d. og leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR), og Karina Amtkjær Schrøder, der er specialestuderende ved Center for Kulturstudier på Syddansk Universitet.
Den seneste tid har der været en del debat om de kristne friskolers kristne indflydelse på eleverne eller mangel på samme. Debatten er foranlediget af den aktuelle undersøgelse, der er udkommet på Nyt Livs Forlag.
Undersøgelsen omfatter knap 400 elever fra 16 efterskoler med et kristent værdi-grundlag fem år efter, de har forladt skolen. Bogen tegner et ganske godt billede af den „virkningshistorie“, eleverne oplever, at efterskoleopholdet har haft på dem.

Meget forskellige efterskoler

De 16 efterskoler er meget forskellige. De spænder over skoler med evangelikal-karismatisk profil, evangelikal-luthersk profil, skoler med tilknytning til det folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde og efterskoler med anden kirkelig baggrund.
På de meget klart forkyn-dende skoler er der allerede ved skolestart et klart flertal af elever, der på forhånd er kristne eller er meget positive overfor den kristne tro. Undersøgelsen viser, at disse elever under efterskoleopholdet bliver mere rodfæstede i deres tro, mens der kun er få ikke-kristne, der bliver kristne i løbet af skoleopholdet.
Blandt de elever, der er blevet kristne på efterskolen, giver flere udtryk for, at de på efterskolen mødte kristne mennesker, som i deres væremåde var „forbilledlige“. Det var ikke de kristne aktiviteter, der fængede dem, men i højere grad personificeringer af den kristne tro. Det var mennesker, der med deres liv viste, at kristentroen var vigtig for dem i deres hverdag. De var med til at gøre kristentroen attraktiv.

Især for efterskolefolk

Ud over det vigtige undersøgelsesafsnit har bogen flere teoretiske afsnit om ungdom, ungdomskultur, ungdomstænkning og forsøg på at udfordre tænkning og praksis på værdibaserede skoler, så eleverne oplever, at skolernes værdigrundlag, ud over at være en række fine ord i brochurer og vedtægter, også i praksis bliver værdier for livet. Sidst i bogen findes et afsnit, hvor efterskolerne kan hente hjælp til den lovbefalede selvevaluering i form af en grydeklar evalueringsproces.
Bogen henvender sig først og fremmest til efterskolelærere, forstandere, bestyrelser for efterskoler og ledelsen i skolernes bagland. Som sådan er det en meget smal bog, men det er også en vigtig bog, fordi den sætter fingeren på vigtigheden af, at skolerne ikke bare „prædiker“ kristendom, men også og først og fremmest „lever“ kristendom.
Karina Amtkjær Schrøder og Søren Østergaard:
Værdier i hverdagen
– og måske resten af livet
192 sider • 198 kr.
Nyt Liv