Et klosterliv på „Mariavejen“

Paulina Mariadotter (1903-85) er grundlægger af klosterfællesskabet Mariadøtrene i den evangelisk-lutherske kirke.Nogle Mariadøtre fra den første generation har skrevet denne bog om grundlæggeren, som „har virkeliggjort et Guds-viet liv og er blevet en vejviser for mange.“ Et formål for dem er dermed at viderføre „Mariavejen“.
NJV

Mariadöttrarna: Paulina Mariadotter – Herrens redskab
176 sider • 198 kr. • Queenswood