Kristne er trængte
DUF kæmper for de religiøse foreninger

Det offentlige prøver på alle måder at undgå støtte til kristne og muslimer. Danske kommuner skærer i støtten til religiøse foreninger, fordi de holder ”morgensamlinger med forkyndende sigte”, ”bønnelignende møder” eller ”andagter”. Det vil Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) ikke acceptere.

Jakob Bjældager, opfordrer kristne til at samle sig og få kontakt til de lokale politikere, inden tilskudene til arbejdet bliver fjernets

Flere danske kommuner er ved at rydde op i de økonomiske tilskud til foreningerne og vedtager nye strammere retningslinjer på området. Kommunerne slår fast, at man ifølge folkeoplysningsloven ikke må yde støtte til gudsdyrkelse.

Gudsforskrækkelse

Både muslimske og kristne ungdomsforeninger over hele landet har fået skåret en betydelig del af deres støtte væk. Og når sådanne ting bliver vedtaget i storbyer, siver det også ud i småbyerne. Det bekymrer DUF voldsomt.
– Man kan godt forstå det offentlige, hvis man har en gudsforskrækkelse. Men vi kan jo være forskrækket over så mange idéer. Hvorfor skal det offentlige gå ind og sortere, siger Jakob Bjældager til Udfordringen. Han læser sociologi og sidder i DUFs Styrelsen for KFUM og KFUK i Danmark. Som kristen mener han, at det er en uheldig tendens at begynde med at skelne mellem de aktiviteter man laver om de er motiveret ud fra et værdimæssigt udgangspunkt eller bare er aktiviteter for deres egen skyld.
– Det er meget uheldigt, at kommunerne vil ind og fjerne tilskuddene til os der ikke kun laver aktiviteter for aktivitetens skyld. Vores folkelige traditioner er funderet i værdier – f.eks. religiøse.

Gå sammen lokalt

– Vi må se frem! Der er brug for, at vi samler en fælles stemme lokalt overfor politikerne, selvom det er svært og ukendt. Men det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får lavet nogle samarbejdsrelationer på tværs af de kirkelige organisationer. DUF gør det kun på landsplan, opfordrer Jakob Bjældager og siger de kristne må mobilisere sig og finde frem til nogle politikere, som man kan samtale med.
– I de mindre kommuner har man typisk udskudt beslutningen. Derfor må vi være organiserede inden de bare gør som de storkommuner, hvor man allerede har besluttet at skære tilskuddene ned til religiøse foreninger, slutter Jakob Bjældager.
DUF er nu i gang med at lægge pres på politikerne for at få standset udviklingen. DUF forsøger at danne sig et samlet overblik over, hvor i landet religiøse foreninger er kommet i klemme.
Lige inden jul valgte de politiske ordførere i Århus Byråd at bakke op om en række stramme retningslinjer, der blandt andet indeholder en slags facitliste over, hvilke aktiviteter, man her ser som gudsdyrkelseslignende.