Pengene i missionen

Hovedtemaet for bind 10 i skriftserien Ny Mission er penge.Heri behandles det misforhold, der er mellem de rige lande, der hidtil har udsendt missionærer i stort tal, og de fattige lande, hvortil de er sendt, ud fra forskellige synsvinkler.
NJV

Mogens S. Mogensen (red.): Mission og penge
Ny Mission nr. 10 • 84 sider • 128 kr. • Unitas