Luther for unge

Stud.theol. Christoffer Højlund har måttet kæmpe for at få tro og liv til at hænge sammen – og fundet hjælp til det hos Luther.Vær som Jesus, lyder det, men hvordan kan det lade sig gøre? Det er det, forfatteren funderer over i sit essay. Han læser Luther, fra hvis forfatterskab den lille bog har lange passager, og finder hos ham et frigørende svar. Det vil sikkert mange andre (unge) også kunne.
NJV

Christoffer Højlund: Vær som Jesus
64 sider • 65 kr. • Credo