Mariager Efterskole shines op

Nyt fysiklokale, et auditorium til et par hundrede personer og nyt tag på sportshallen – Mariager Efterskole opdaterer sine bygninger.

Mariager Efterskole (tidligere kendt som PVE) er i øjeblikket i gang med at bygge et nyt auditorium med plads til 150-200 personer. Tilbygningen bliver med fuld kælder, hvor der skal indrettes omklædningsfaciliteter til lejerne af efterskolens sportshal – og til deltagerne på pinsekirkernes årlige SommerCamp i juli og baptisternes årlige missionsstævne ugen efter.
Endvidere bliver skolen udvidet med et nyt fysiklokale, så man kan stå mål med de krav, Undervisningsministeriet kommer med omkring optimering af naturfag. Sportshallen får også en tiltrængt renovering i form af udskiftning af tag og en omlakering af gulvet. Det hele skal stå færdigt den 1. juni.
Domino