Svensk biskop imod skoleafslutninger i kirken

SVERIGE – Ragnar Persenius, der er biskop i Svenska Kyrkan i Uppsala, vil bryde en gammel tradition for skoleafslutninger i kirken.Siden den svenske kirke blev udskilt fra staten, har der været diskussioner om, hvor meget kirken skulle blande sig i det offentlige liv. Som regel har det været folk uden for kirken, der har bedt kirken holde sig til sit eget. Men nu har den svenske biskop i Uppsala, Ragnar Persenius, slået til lyd for, at skolen og kirken skal holde sig mere adskilt end tidligere.
– Det er at gøre vold på både kirken og eleverne! Så skarpe udtryk bruger biskop Ragnar Persenius i sin argumentation på Dagens Nyeheters hjemmeside.
Hans Stigselius, der er præst i Husby-Långhundra, vil dog nødig slippe kontakten med den lokale skole.
– Der er en åben og fin kontakt, som jeg ikke synes, kirken skal droppe. Her synes lærere, elever og forældre, at det er godt at komme i kirken.
Ca. 84 procent af den svenske befolkning er medlem af Svenska Kyrkan.
– mibo