Helligåndens kraft er kommet os til hjælp

John Vang Jørgensen, pastor
i Hillerød Menighedscenter og
leder af Åndens Klinik i Hillerød.Hvad er dit forhold til denne tekst?
Det er, som Jesus selv siger: ”Men hvis jeg driver onde ånder ud ved Guds kraft, så er Guds rige jo kommet til jer!”.
Gud sendte sin egen søn Jesus for at udfri os af vores trængsler og give os frihed. Efter sin opstandelse sendte han Helligånden til os, for at vi som kristne skulle få autoritet og kraft til at uddrive ånder og lægge hænder på de syge.
Men alt for få kristne er klar over, at de har fået autoritet til at hjælpe ulykkelige mennesker. Derfor er der behov for, at de kristne bliver oplært i at bruge den autoritet i praksis.
Masser af mennesker i Danmark lider. De har knuste hjerter, ligger under for frygt, depression, vrede, forkastelse, fordømmelse, usikkerhed, sorg, bitterhed, bekymring, undertrykkelse, håbløshed, pornografi, homoseksualitet, pædofili, skader fra incest, voldtægt m.m. Mentale problemer af mange forskellige arter. Afhængighed i forskellige former. Andre har problemer fra mødet med den alternative verden. Blandt andet okkultisme, som danskerne har kastet sig ud i fuldstændig hæmningsløst. Med det resultat, at de har fået alvorlige skader på sjæl og legeme. Alle disse mennesker har brug for hjælp – og hjælpen skal kunne hentes i kirken.
Men mange kristne kæmper også med disse problemer i alle afskygninger, og det er selvom de elsker Jesus, er født på ny og fyldt med Helligånden. De sidder på bænkene i vores kirker og kan ikke gribe det dejlige budskab, at hvis Sønnen får frigjort dig, skal du være virkelig fri. Der er noget i deres hjerte og sind, som forhindrer dem. Det er et problem!
Vi må forstå, at friheden ikke kommer automatisk, men ved at tilegne sig den i tro, ved lydighed, ved at aflægge det gamle menneske og iføre sig det nye, ved at korsfæste kødet og ved stå dæmonerne imod i Jesu navn.

Hvad er det efter din mening, der gør, at et menneske bliver besat af en dæmon?
Den sikreste måde er at opsøge det okkulte! Og det advarer Bibelen kraftigt imod. Mange mennesker får tilsyneladende en hjælp i det alternative system, men mange får noget andet med hjem. Det kan være en stemme, som siger ”du har kræft” – hele tiden, eller byder én at tage sit eget liv, andre får et mareridt med hjem, som gentager sig nat efter nat, indtil de får hjælp, og det bliver brudt i Jesu navn.

Hvad skal der efter din erfaring til for at drive en dæmon ud?
Autoriteten over dæmoner og ånder sker i Helligåndens kraft, når vi proklamerer Jesu navn og blod. Hos os i klinikken fokuserer vi meget lidt på dæmoner og onde ånder. Vi vil hellere lære mennesker at se Jesus og hans forløsningsværk på Golgata.
I klinikken beder vi med ca. 200 mennesker om året. 95 % af dem er kristne. Nogen oplever problemer med åndelig undertrykkelse, så det må vi tage autoritet over. Og her ligger autoriteten ikke i, hvor højt du råber – men i Jesu navn. Befrielse kan ske meget blidt og stille. Andre gange meget befalende, fordi ånden ikke forlader sit hus frivilligt! Men onde ånder frygter Gud og skælver i hans nærvær, når Helligåndens kraft kommer nær.
Den kristne skal også lære at tro på sin autoritet i Kristus, så de ikke bliver afhængige af os. Vi hjælper mennesker, men binder dem ikke til os, men til Kristus.
Hvis man vil hjælpe mennesker, skal man være villig til at bruge tid, der går let 2-3 timer på at hjælpe ét menneske, men så er det også det hele værd! Den, som Sønnen får frigjort, skal være virkelig fri.
Der skal selvfølgelig bedømmelse til, er der f.eks overhovedet tale om ”åndelig aktivitet”, – måske er det bare noget sjæleligt eller et spørgsmål om at vandre lydigt. Måske er det bare et behov for en samtale. Helligånden må lede os – og erfaringen hjælper ikke så lidt.

Jesus taler om uddrevne dæmoner, der kan finde på at vende tilbage. Mener du, vi skal være bange for dæmoner?
Vi skal ikke være bange for dæmoner, men vi skal vide, hvad vi har med at gøre !
Når dæmonen er drevet ud, skal vi sørge for at blive fyldt med Helligånden. Derfor bruger vi i klinikken meget tid på lægedom og genoprettelse. Det kan også være genoprettelse af personens Gudsbillede, som hos mange er helt forkert.
Bagefter må folk tage afstand fra det, som har forårsaget skaderne. Hvis det er det okkulte, skal man selvfølgelig ikke besøge clairvoyante og healere, ikke tage stoffer, ikke drikke alkohol eller se porno osv.
Derefter skal man sørge for at fylde sig med Guds Ord, søge et åndeligt fællesskab, bede om beskyttelse, dække sig under Jesu blod, sætte noget god lovsangsmusik på, gå i kirke, prise Gud i nye tunger og vandre lydigt! Og hvis du falder i, så bekend det for Gud, og lad dig rense. Bliv ikke liggende, men kom hurtigt op igen, tag imod Guds nåde og stå anklageren imod!
Husk: Gud er for dig og ikke imod dig. Han er den fuldkomne kærlighed, der driver al frygt ud. Frelsen er på den ene side et fuldbragt værk fra Jesu side, som tages imod af nåde uforskyldt! Men frelsen er også en proces. Derfor skriver Paulus også (Filipperbrevet 2,12), at vi skal arbejde på vores frelse med frygt og bæven.
Interview: Mette Schwartz