Kristendom eller poplitteratur?

Peter Olsen giver i bogen „Jesus og apokryferne“ svar på de mange spørgsmål, der er rejst af bl.a. Da Vinci Mysteriet.Kristendommen og dens integritet har været sat på prøve i medierne gennem de sidste par år. Det skyldes ikke mindst Dan Browns bestseller Da Vinci Mysteriet og modreaktioner på denne.Også offentliggørelsen af Nag Hammadi-skrifterne, som f.eks. Thomas- og Judasevangeliet, har vakt stor opmærksomhed. Alt dette sætter på ny spørgsmålstegn ved kristendommens praktisering og oprindelse. Er det sandt, at Jesus var gift med Maria Magdalene? Er den oprindelige kristendom i virkeligheden gnostisk? Hvor mange af disse nyfundne skrifter er sande kilder til den historiske Jesus’ liv, og hvor meget er plat pop-litteratur?

Masser af facts

Forfatteren Peter Olsen besvarer netop disse spørgsmål i sin nye bog Jesus & Apokryferne – Historisk eller gnostisk kristendom. Her er skønlitterære og forfalskede historier fejet til side til fordel for facts.
Bogen giver en grundig indsigt i oprindelsen, dateringen og de historiske fortolkninger af de apokryfe tekster og forklarer nøjagtigt og faglitterært, hvordan Det Nye Testamente blev til. Desuden gives der en overordnet indførelse i gnosticismen. Fælles for alle emnerne er, at de sættes ind i både et religiøst og historisk perspektiv. Tonen er sober og intellektuel, og der samles utroligt mange facts i forholdsvist få kapitler. Til tider kan opremsningen af bøger og datoer dog virke tung. Har man ikke nogen basisviden om de apokryfe tekster eller den tidlige europæiske historie, kan bogen fejle i sin inddragen af læseren. Den vil dog fungere fortræffeligt som opslagsværk og reference til anden emne-relevant litteratur.

Troværdigheden består

Bogen er uden tvivl uhyre interessant, og den formår især at drage læseren i de konkluderende afsnit. Der er ingen tvivl om, at Peter Olsen ser skævt til de moderne, frie fortolkninger af Det Nye Testamente og de apokryfe skrifter, når han skriver:
– Om den radikale anvendelse af Nag Hammadi-skrifterne i blade, romaner og film kan man sætte som en slags motto: ’Havde jeg ikke troet det, havde jeg ikke set det med mine egne øjne!’
Argumentationen er dog generelt lagt fint til rette for de personlige konklusioner, og troværdigheden består.

Peter Olsen:
Jesus & Apokryferne
– Historisk eller gnostisk kristendom
150 sider • 198 kr.
LogosMedia

Pilgrimsvandring ad omveje
I sidste uge bragte vi en anmeldelse af gendigtningen af ”Pilgrimsvandringen”.
Oprindelig blev initiativet til bogen taget i Nyt Livs Forlag. Men under trykningen i Singapore, købte forlagslederen forlaget, som nu videreføres under navnet ProRex Forlag, som er udgiver af ”Pilgrimsvandringen”.