Dansk diakon først med faglighed

Diakoni-institut formulerer Nordens første beskrivelse af diakoners kompetencer og faglighed.Conny Hjelm fra Institut for Diakoni og Sjælesorg påstår, at diakoni er et fag med sin egen metode og sine egne kompetencer. I den forbindelse har hun udgivet dokumentet ”Diakoniens faglighed og kompetence” på instituttets hjemmeside.

Diakonuddannelsen på Filadelfia er nu på modulbasis ligesom merkonomuddannelsen. Det har tiltrukket mange nye studerende. Instituttet er en del af Kolonien Filadelfia i Dianalund.

– Diakoniens faglighed er aldrig blevet tænkt igennem. Traditionel diakoni har været begrundet teologisk. Men diakoni og teologi er to forskellige ting. I hundrede år har vi bare gjort det, men ikke fået sat ord på, hvad diakonifaget indeholder.
Det har sandsynligvis aldrig været nødvendigt, fordi diakonen havde nogle trygge, velkendte rammer med diakondragt eller diakonissehus. De eksisterer dog ikke mere, fortæller Institutleder Conny Hjelm (46 år). Hun er den første diakon i Danmark, der er leder af en diakonuddanelse. Det har indtil nu altid været en teolog. Men hun blev rigtig træt af, at der ikke var sat ord på, hvad diakoni er.

10 års arbejde

– Arbejdet med at sætte ord på vores fornemmelser har taget 10 år, fordi vi er gået ind i mange blindgyder. Diakoni er nemlig så tværfaglig, at den kan bruges i alle andre fagligheder, hvor mennesker møder hinanden. Men det var nødvendigt, hvis arbejdspladser skal købe en plads på diakoniuddannelsen. For så er de nødt til at vide hvilke faglige kompetencer, de får ud af den medarbejder, der bliver diakon.
Derfor har Conny Hjelm udarbejdet nogle teser samt en model for diakoniens faglighed.

Ny moduluddannelse

Conny Hjelm står bag.

Diakonuddannelsen kan bruges af alle, der arbejder med mennesker, fordi man dygtiggør sig til at møde andre mennesker samtidigt med, at man kobler sine kristne værdier med sit arbejde.
Holdene på Institut for Diakoni og Sjælesorg har i en lang periode været langt nede. Men de sidste 3-4 år er holdene vokset og vokset.
– Det nye hold er på 13, og det er vigtigt, at vi ikke er for mange, for at vi kan gå ordentligt ind i processen med hver enkelt person over de 3½ år, uddannelsen varer.
Grunden til, at udviklingen er vendt, er, at uddannelsen er på modulbasis som merkonomuddannelsen, der kan tages sideløbende med et ordinært fuldtidsarbejde. Man er inde 3 uger og 2 forlængede weekends om året, og man skriver 5 skriftlige opgaver i løbet af hvert år. Før 2000 var det en 1-års fuldtidsuddannelse inklusive et halvt års praktik. Nu ligger praktikken i ens daglige arbejde, hvor man implementerer diakoni på sin egen arbejdsplads.
– Det er interessant for firmaer at sende deres medarbejder på diakonuddannelsen, fordi de bliver langt mere langtidsholdbare, undgår stress og forstår at indgå i relationer til andre. En tredjedel af uddannelsen handler nu om en selv, så man ikke kommer til at stå i vejen som person, fortæller Conny Hjelm.
– Det er meget nemmere at gå til og meget mere dybdegående. Nu følger vi dem i meget længere tid og har mulighed for at følge op.
– Så skolens fremtid er langt mere sikker end tidligere. Vi er blevet langt mere skarpe på vores profil, slutter hun.