Frivillige ledere sætter sig i chefstolen

Frivilligt arbejde bidrager betydeligt til karrieren, viser en Gallup-undersøgelse lavet for DUF.155 erhvervsledere ud af 200 har været aktive i foreningsarbejde, inden de fyldte 30 år. Og stort set hver eneste af dem har arbejdet for sin forening i mindst fire år.Det viser en opsigtsvækkende Gallupundersøgelse, som Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) står bag. 150 af de adspurgte erhvervsledere, der sidder på vidt forskellige chefposter, mener, at erfaringerne fra deres frivillige arbejde og engagement har bidraget betydeligt til den karriere, de har i dag.
Det positive resultat kommer ikke bag på formanden for DUF, baptisten Jeppe Bruus Christensen. Han er glad for undersøgelsen.
– Det er vigtigt at synliggøre, hvad man får ud af foreningsengagementet. Jo mere lederansvar man tager, desto flere kompetencer opbygger man også, siger han.

Bedre ledere på grund
af foreningsarbejde

51 % af af de adspurgte erhvervsledere, der har deltaget i en form for frivillig foreningsarbejde, mener, at erfaringen har bidraget til, at de er blevet ledere. 72 % siger, deres erfaring i høj grad har haft betydning for deres karriere.
61 % af de ledere, som var foreningsaktive, mener, at det har gjort dem til bedre ledere.
-nord