Debat

Nej til religions
neutralitet

Den 16. maj udtaler Iben Thranholm i Udfordringen, at der er brug for et ”religiøst folkeparti” i kampen mod sekularismen, der vil forbyde al religion og i kampen for, at religionen sikres en plads i det offentlige rum.
Hertil må siges, at et tværreligiøst religionsneutralt parti ikke er en kristen opgave. Et sådant parti vil ikke styrke kristendommen, men øge den åndelige forvirring, så det bliver vanskeligere at se forskel på Gud og på afguderne. Et sådant parti kan ikke se forskel på skidt og kanel inden for religionerne. Det vil være et parti, der ønsker at rumme både Gud og Lucifer. Der må på kristen grund siges klart nej til et religionsneutralt parti. Men det Iben Thranholm her siger hænger heller ikke sammen med det, hun siger i det væsentligste og i hovedparten af interviewet, hvor hun taler om at forene de kristne, om at styrke kirken og om at den kristne tro også skal være i det offentlige rum. Det er mål, som ikke opnås ved politisk korrekt religionsneutralitet. Men der er brug for, at kristendommen styrkes i samfundet og i det offentlige rum.
Til dette mål er det nødvendigt, at teologien forener tro og virkelighed, tro og samfund, tro og politik, tro og teologi, tro og naturvidenskab, tro og filosofi, tro og viden, tro og kunst, tro og arkitektur, tro og nationaløkonomi OSV. Der er også stærkt brug for, at man politisk arbejder for at styrke kristendommens stilling i samfundet.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Til samtlige ledere
i Pinsekirken

Vi er dybt skuffede! Vi har i dette debatforum lavet et opråb til samtlige ledere i Pinsekirken angående jeres, tilsyneladende, nye syn og lære, hvad angår Den Katolske Kirke.
Ikke en eneste af de ca. 53 pinseledere, der findes på landsplan, har fundet det ulejligheden værd at svare os på vores spørgsmål!?
Hvad er årsagen? Er spørgsmålet ikke relevant nok? Findes der ikke forståelse for vores frustration? Anser I vores spørgsmål for utidig indblanding?
Vi er meget bekymrede, da vi har svært ved at se, hvordan vi skal forholde os i denne sidste tid. Hvem er det vi, ifølge Jesus, skal tage os I agt for? Hvordan undgår vi at falde i Antikrists hænder, og hvordan undgår vi at alliere os med Den Store Skøge?
Anette og Rene Laursen
Ian og Wanja Armstrong
Elisabeth Bartroff
Kirsten Zimmermann
Nyker Hovedgade 6
3700 Rønne

Atter en dræbt soldat i Irak
For godt et halv sekel siden var jeg to år i militærnægterlejr. I den periode styrtede flere jetjagere ned og piloterne blev dræbt.
En dag, da det atter var sket, udbrød en af mine nægterkammerater, forfatteren og højskolemanden Carl Scharnberg (1930-1965): ”På den måde må vi efterhånden kunne komme af med alle de krigsliderlige”.
Denne udtalelse randt mig i hu, da der den 14. maj atter blev dræbt en dansk soldat i Irak. Men unge menneskers død er et stort onde, hvad Scharnberg selvsagt også mente.
Kritikken skal rettes mod det politiske flertal, der står bag krigspolitikken, mod de ministre, der nu igen vil hykle sorg over en død soldat samtidig med, at de lader vanviddet fortsætte, og mod de af kirkens folk, der med feltpræster og soldaterhjem bakker militariseringen op.
Der er i høj grad brug for at styrke de kræfter, der modarbejder, at vor ungdom lader sig vilføre til soldatens destruktive ”arbejde”.
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenaa

Al den teknik!
Der snakkes om digitalt tv og digital radio, hvor der nu kommer fem nye kanaler. Og hvad med IPTV og hvad det nu alt sammen hedder?
Jeg har en DAB-radio – både hjemme og på arbejde. Men ingen af stederne er signalet godt nok. Selv om DAB Danmark viser, at der skulle være fin forbindelse, så er der altså ikke hul igennem. Kun i en meget dårlig kvalitet på linie med min ungdomstids Radio Luxembourg.
En ny undersøgelse blandt 1000 europæiske forbrugere lavet af IPTV-selskabet Juniper networks viser, at forbrugerne er tilfredse med den teknik, de har, og at interessen for ny teknik er lavere end forventet.
Men hvis teknikken så bare virkede. Jeg har forsøgt at hoppe med på vognen, men det virker ikke! Gad vide om staten kan sælge de nye kanaler til kommercielle aktører, der skal sende via et net, der ikke virker – og ikke efterspørges?
Og hvad vil de nye kanaler give os? DR’s regionale radio bliver beskåret med omkring 29 stillinger. Staten laver en ny fordeling på det gamle FM-net, der udraderer lokale kommercielle radioer og græsrodsradioer. Samtidig er erfaringerne fra den sidste nye landsdækkende kommercielle radio TV 2 Radio ikke opløftende.
Stop op! Bevar fordelingen på FM-båndet! Stop udviklingen i digital radio og tv – indtil det virker hjemme hos os!
Finn Andersen
Direktør i KLF, Kirke & Medier
Mejsevej 12, Børkop

Når en nyhed gentages
Det er ikke første gang i historien, at der stiftes et nyt politisk parti. Det er ikke første gang i Danmark, at et folketingsmedlem forlader sit parti.
Naturligvis skal public service stationerne fx bringe nyheden om, at to radikale og et konservativt ledende medlem stifter et nyt parti, men hvor længe er det en nyhed?
Den historie har nu kørt om og om igen i over to døgn. Og ikke mange nye facetter er fundet frem.
Det nye parti lukrerer naturligvis på nyfigenheden hos journalisterne i radio og fjernsyn og på internettet, så det efterhånden via medierne har en fin platform for reklame og marketing. Man kan næsten se journalisternes begejstring over det nye partis formand; men hvor er de dybdeborende kritiske spørgsmål til det nye fænomen? Jeg spørger mig selv om, hvor længe DR og TV 2 kan koge suppe på en enkelt nyhed? En idé til journalisterne kunne være at spørge ind til det nye partis mediepolitik. Som medlem af landets største organisation af mediebrugere er jeg meget interesseret i netop det. Og så smager suppen da af noget relevant, selv om vi måske kan forvente – set i lyset af nedskæringer i DR -, at den fyldige journalistik erstattes af suppekogeri og gentagelser. Til uendelig kedsomhed for seere og lyttere. For der er vel andre relevante nyheder for os danskere!
Ole Lund
Landsstyrelsesmedlem i KLF, Kirke & Medier
Norgesvej 20
4293 Dianalund

Hvad siger Haarder?
Kristendomsfag i folkeskolen får trange kår, hvis Ny Alliance skal bestemme.
Kan man vente sig meget andet fra lederen af dette foretagende muslimen Naser Khader? Ja, meget mere hedenskab – i kristen forstand.
Spørgsmålet er om døbte, kristne mennesker, som der er flest af i dette land, med sindsro kan stemme på dette parti? Næppe!
Man må stå for noget. Muslimer står for Allah og beder til ham. Kristne står for Jesus, lærer om ham i skolen og beder Fadervor. Det skal der ikke rokkes ved i et kristent land.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76,1.tv.
9210 Aalborg Sø

Kommentar
Kommentar til Arne Kristiansen uge 20. Svend Løbner har helt ret. Det er som om alle i landet ser dæmoner bag hver busk. Denne udvikling er ren gal. Det drejer sig om at have et disciplineret liv overgivet til Gud.
En kristen kan ikke have en dæmon i sin ånd. Her er Jesus flyttet ind. Problemerne omkring fjenden er, at hans magt ligger i at bedrage dig og mig og få os til at tro løgnen. Jeg oplever også, at mange ting sniger sig ind. Og det handler om befrielse, vi skal hjælpe dig at blive fri.Når jeg læser de nye ting, som kommer op i bøger, bliver jeg chokeret.
Det er flere hundrede ting i dit liv, som vi skal have styr på, så er du fri. Kristenlivet er en proces, som kaldes overgivelse; du kan sammeligne det med et hus, når du blev frelst. Gav du nøglen til Jesus til yderdøren? Men et hus har mange døre. Giv alle nøgler til Jesus! Og læs bogen med Graham Powell. Bryd dig vej til frihed. Denne bog er sandheden og ikke overdreven. Jeg har selv modtaget undervisning af manden på Arken i Sverige. Derfor er der ingen, som kan køre mig rundt angående, hvad Fjenden har i sinde. Og for resten, vær søde ved hinanden, kærligheden er langmodig, kærligheden er mild.
Hans Henning Jørgensen
Hummerstræde 3
9370 Hals

Tugt – uden ris
”Far, mor og Guds hånd” hed et britisk dokumentarprogram, der sendtes i TV 2 20/3.
Det handlede om to familier fra henholdsvis USA og Storbritannien, der brugte korporlig afstraffelse i opdragelsen af deres børn.
Titlen er misvisende, for det var fars og mors hånd, der svingede banketræet, spanskrøret og læderbæltet, og det har ikke noget med ”Guds hånd” at gøre, men er desværre en meget almindelig fejlfortolkning af udtrykket ”den, man elsker, tugter man”.
At tugte betyder at opdrage – ikke at slå. Et særlig grotesk eksempel på overflødige klø i udsendelsen var, da moderen fortalte, hvordan hun foran brændeovnen i stuen havde lagt et lille tæppe, som familiens yngste ikke måtte betræde for ikke at komme for nær på ovnen. Hvis barnet glemte det – og et lille barns hukommelse er kort – vankede der! Hvorfor afskærmede moderen ikke i stedet ovnen, som man altid før har gjort i boliger med ovne? Så havde det sagesløse barn været forskånet for at få ”tæppebank”.
Når talen er om ”Guds hånd”, er der meget langt fra tømreren i Pennsylvania, der lavede ”banketræer”, til Ham, der sagde: ”Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig…”
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi burde
skamme os

Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvordan det er gået med alle de penge, som er samlet ind ved den store indsamling for Afrika.
Vi hører intet før næste gang, de finder på at samle ind. Jeg ved godt, at et land som Danmark ikke kan redde hele verden eller bare Afrika – og Gud forlanger det slet ikke. Han siger jo, at vi skal sørge for vores egne først, og de fattige vil altid være der. Men mon ikke det ville virke bedre med at få gang i pengestrømmen fra Danmark, hvis vi betalte et fastsat beløb, ligesom ved kirkeskatten, over vores skattebillet?
Så slap vi for alle de pampere, som siger, de er en kærlig organisation i Guds navn. Der er så mange hjælpeorganisationer i landet, så vi burde skamme os, for der går ufattelige summer til administration mv., og ingen af dem vil bøje sig og gå sammen.
(Forkortet, red.)
Jan Dallerup
Chl. Muncksvej 21
2400 KBH. NV.

Synspunkt

Skal kristne finde sig i det?
Ifølge avisen “Jerusalem Post” blev der for kort tid siden på tempelbjerget i Jerusalem talt om Danmark af sheik Isam Amira fra det islamiske frihedsparti, et parti, der har Europa og især Danmark og Norge som mål for islamisk revolution.
Angående Danmark sagde han:
”Muslimer udgør kun 3% af den danske befolkning. Alligevel er de en trussel for det danske kongerige.
I Medina var kun 3% af befolkningen muslimer, men det lykkedes dem at ændre styret i Medina.
Det er ingen overraskelse, at det er lykkedes vore brødre i Danmark at bringe Islam til ethvert hjem. Allah vil give os sejren i Danmark til at oprette den islamiske revolution.
Derefter vil vi bringe revolutionen til Oslo og ændre dens navn til Medina.”
I bogen “Islam og terrorisme”, som tidligere er uddelt til alle folketingsmedlemmer, afslører forfatteren Mark A. Gabriel, tidligere professor i Islams historie ved Al-Azhar universitetet i Kairo, Islams fremgangsmåde.
Han blev selv efter afstandtagen til Islam arresteret og tortureret af det hemmelige politi og forsøgt dræbt af sin far, men undslap fra Ægypten og måtte skifte navn.
Han skriver: “Jihad har 3 stadier, afpassede efter forholdene i de lande, hvor muslimer opholder sig.
Det første stadium: I ikke-islamiske samfund underordner man sig landets love, men arbejder for øget antal.
Andet stadium er forberedelsesstadiet, det vil sige mental, finansiel og anden forberedelse.
I tredje stadium er det enhver muslims pligt at kæmpe aktivt mod det ikke-muslimske lands autoritet, som beskrevet i Sura 9,5: “Kæmp mod hedningerne og slå dem ihjel overalt, hvor du finder dem, belejr dem…” osv.
Muslimer er beordret til at dræbe enhver, som vælger ikke at konvertere til Islam.
Muslimen Naser Khader udtrykker den ene gang efter den anden, at demokrati står over religion.
Har han været klogere end visse andre muslimer og tilpasset sig, som man gør i første stadium? Eller ønsker han en fredelig sameksistens?
Han bor i et land, der er præget af kristendommen gennem mere end 1000 år, og hvis grundlov af 5.juni 1849, der indførte almindelig valgret og andre goder for befolkningen, var stærkt præget af den kristne teolog biskop D.G. Monrad.
Nu vil muslimen Naser Khader have kristendommen ud af skolen. Hvad bliver det næste?
Statsministeren ønsker ikke religion i det offentlige rum, naturligvis under indtryk af Islams fremfærd. Men religion er i det offentlige rum og vil altid være det. Det er forståeligt, at statsministeren ikke ønsker islamiske love; men hvis man glemmer, at det danske folkestyre er blevet fremmet af ledende kristne personligheder og mange andre, som var opvokset i en kristen tradition, er man ikke realistisk.
Nu angriber Ny Alliance kristendommen åbenlyst ved at kræve kristendommen ud af skolen. Skal kristne finde sig i det?
I Apostlenes Gerninger 5,29 siger Peter og de andre apostle: “Man skal adlyde Gud mere end mennesker.”
De blev fængslet og pisket for at tale om Jesus Kristus, men fortsatte efterfølgende ufortrødent med at forkynde evangeliet. Religion rangerer naturligvis højere end demokrati og andre styreformer. Det helt afgørende er religionens indhold, om religionen er præget af kærlighedens og sandhedens Ånd = Helligånden eller af noget helt andet.
Inger Marie Laustsen
Marievej 20
2900 Hellerup