Nyttig pilgrims-håndbog

„Pilgrimsliv“ er en smukt afrundet bog af en af den svenske pilgrims-bevægelses pionerer og velegnet til fordybelse i såvel enrum som studiekreds.Det er vist ikke for meget sagt, at ikke alene pilgrimsrejser, men også bøger med dem som udgangspunkt er blevet moderne. Inderligheden i bestræbelserne kan forhåbentlig sikre, at der er tale om andet og mere end endnu en trend i vores hurtigt-pacede samfund. Seneste udgivelse stammer fra én af den svenske pilgrims-bevægelses pionerer, Hans-Erik Lindström, og er fint og kyndigt fordansket ved vor egen Elisabeth Lidell, som selv er dybt engageret i sagen.

Nøgleord for pilgrimsvandrere

Efter en kort historisk gennemgang af pilgrimsvandrin-gens baggrund før og nu samt pilgrimstraditioner andre steder i verden når bogen frem til sin kerne, nutidens vandrers sjæl set gennem de syv nøgleord: langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed.
Dertil kommer de syv klassiske pilgrims-begreber: opbrud, vandring, måltid, hvileplads, bøn, møder og mål.

Pilgrimsteologi og Bibelen
som pilgrimsbog

Særlig interesse knytter sig til et afsnit om ansatser til en egentlig pilgrims-teologi (s. 101-111) samt efterfølgende ét om Bibelen som pilgrimsbog (s. 113-28).
En smukt afrundet bog, der også indeholder bønner og små digte om at hvile, bede, spise eller bare være til.

Til eftertanke og fordybelse

De enkelte afsnit afsluttes med ét eller flere spørgsmål, der kalder stærkt på eftertanken – hos én selv eller gruppen, man evt. vil drage af sted med.
En fyldig litteraturliste samt oversigt over danske pilgrims-kontakter tæller yderligere på bogens plus-side. – Velegnet til fordybelse i såvel enrum som studiekreds.
  
Hans-Erik Lindström: Pilgrimsliv.
Håndbog for vandringsfolk
180 sider • 248 kr.
ALFA