Fantastisk frontberetning

Her en lille anekdote, som jeg kan garantere for sandfærdigheden af. – Et forældrepar med en vel 7-8 år gammel knægt trådte ind i antikvariatet, og jeg mente jo nok straks at have spottet drengens interessefelt (tegneserier, forstås!) – men nej!

”Jeg læser kun biografier af store personligheder,” lød det med fast stemmeføring, og sådan blev det. I modsat fald havde denne bog om tråden ovenfra og tråden nedefra, om den himmelske og om den jordiske kærlighed været et relevant bud. Jeg kan ikke noksom anbefale denne frontberetning fra et himmelstrøg, vi kun sjældent hører videre om i kristent bog-regi.

Det er den koptisk-ortodokse kirke, der udgør forståelsesrammen, og denne udvidelse af vores indsigt og forståelse er en kvalitet, der yderligere gør bogen læseværdig.

Kommer ind under huden

Bogen er skrevet som en dreven kombination af skønlitteratur og faktuel baggrundsviden, fx også om baggrunden for Det Muslimske Broderskab. Også det at være kristen i et overvejende muslimsk samfund berøres. Man kommer godt omkring i både for- og baggrund for selve hovedpersonen: Mama Maggie. Det gøres på en måde, jeg ikke umiddelbart kan erindre mig at have set gjort tidligere, og det sætter sig lige under huden på læseren.

Jeg bider mig selv i læben. Jeg må forholde mig rolig, men altså: Det er sjældent, at så inspireret og inspirerende læsning kommer min vej. Forklaringen finder jeg allerede i bogens indledende ord: ”Der er et rum, som venter. Et helligt rum, som svæver mellem himmel og jord.” Stille. Roligt. Befordret med det, der i vore dage kaldes ”snail mail” – i modsætning til det omkringliggende samfunds tilbedelse af hastighed og effektivitet.

På sit dødsleje kalder Maggies svigerfar hende familiens velsignelse, og som så mange andre ord viser også dette sig at have profetisk klangbund. Det er i 1985, at hun i Randers hører et foredrag af den kendte Broder Andreas, der i sin tid grundlagde organisationen Åbne Døre (Open Doors, red.). ”Det hjælper ikke at lægge en masse gode planer, hvis du ikke selv står i centrum af Guds hjerte,” som han siger (s. 197).

Dette møde bliver et afgørende indspark for hendes videre liv, og hun må stille sig selv Frans af Assisi-spørgsmålet: Hvordan kan jeg leve et liv i rigdom og luksus, hvor andre savner selv det mindste? I Cairo finder hun svaret, der har afstedkommet sammenligningen med Moder Theresa, og svaret er affaldsbjerget Moqattam; her frister tusindvis af storbyens affaldssamlere en tilværelse blandt rotter, sygdom og udfordringer af næsten enhver art.

Hun har givet afkald på en ellers privilegeret tilværelse, men netop det er blevet det kald, som andre store kristne, sociale reformatorer deler med hende. Hun har flere gange været indstillet til Nobels fredspris. Gå evt. til hendes hjemmeside www.stephenschildren.org. Dette ER en biografi af en stor personlighed. Læser du måske ikke så mange bøger, kan du lige så vel være selektiv og vælge denne.
Og der er garanti for at klemme en tåre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Eyvind Skeie: ”Mama Maggie – en fortælling fra Egypten.”
408 sider. Indb. 300 kr.
ProRex Forlag.