Dag Hammarskjölds tro

Efter FN´s generalsekretær Dag Hammarskjölds død i 1961 finder man et manuskript med titlen ”Vejmærker” vedlagt et brev til kabinetssekretær Leif Belfrage med tilladelse til at udgive det, hvilket skete første gang i 1963. Året efter udkom den på dansk. Forlaget Boedal kommer nu med en nyudgivelse.

”Vejmærker” er en særpræget bog både hvad genre og indhold angår. Den består af en række betragtninger, som genremæssigt er en blanding af aforismer, digte og citater fra forskellige store kristne personligheder, primært katolske mystikere som Johannes af Korset, Meister Eckhart og Thomas à Kempis. Kendetegnende for hele bogen er dens lyriske karakter.

Bogen er et bemærkelsesværdigt indblik i en stor politikers sjæleliv og kristentro. Det er ikke en lettilgængelig bog, som man kan læse på en eftermiddag. Den kræver fordybelse, lydhørhed og evnen til at fornemme bag om ordene. Lig personerne bag hans citater er Hammarskjöld lidt af en kristen tænker og mystiker.

Han borer dybt i sin egen sjæl og gennem sine afsløringer af dybderne – på godt og ondt – i sin sjæls dyb, bliver hans overvejelser til et sjæle- og samvittighedsspejl for læseren. Læs blot disse ord: ”Vi handler i tro – og der sker undere. Siden fristes vi til at gøre underet til troens grundvold. Og må bøde for vores svaghed med tabet af troens tillid” (s. 138).

For Dag Hammarskjöld er der ikke nogen let vej til troens forening med Gud. Den går gennem total ydmyghed, overgivelse, hengivelse og et fuldtonet ja til Gud: ”Du vover dit ja – og oplever en mening. / Du gentager dit ja – og alt får mening. / Når alt har mening, / hvordan kan du så leve andet end et ja.” (s. 120). ”Den, der blot én gang har været under Guds hånd, har mistet sin uskyld: Alene han kender overgivelsens frygtelige sprængkraft” (s. 104).

Vejen til dette går gennem ensomhed og stilhed, ord som gentages igen og igen gennem bogen: ”Bed om, at din ensomhed bliver tilskyndelsen til at finde noget at leve for, stort nok til at dø for” (s. 90).

I en urolig tid som vores med den ene krig efter den anden, der truer vores sikkerhed og tryghed, har vi brug for igen at få en generalsekretær for FN, der som Dag Hammarskjöld kan skrive og bede: ”Giv mig et rent sind – så jeg kan se dig, / et ydmygt sind – så jeg kan høre dig, / et kærlighedens sind – så jeg kan tjene dig, / et troens sind – så jeg kan forblive i dig” (s. 100).

”Vejmærker” indledes af en introduktion skrevet af Jesper Fich, katolsk præst på Frederiksberg, som på fornemste vis leder læseren ind i dette storværk. Tag tid, læs dybt og overvej under bøn, så sidder du med en bog fyldt af kostbare perler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vejmærker af Dag Hammarskjöld. 244 sider. 299,95 kr.
Forlaget Boedal