Spændende indblik i IMs historie

Martin Schwarz Lausten: ”Missionen. Indre Mission og dets ungdomsbevægelser i det 20. århundrede.” 328 sider. Illustreret. 350 kr. Eksistensen, 2023.

I den hårdtslående, men i øvrigt intetsigende agent-serie Mission Impossible (1996 ff.) er det hver gang et fast omkvæd, at man ikke skal forvente hjælp andetstedsfra. Man står helt alene.

Stik modsat éns engagement i de kirkelige ungdomsbevægelser, der med denne bog gøres til genstand for fyldig behandling. Så enkelt kunne det have været formuleret i indledningen; i stedet får læseren det skåret ud i pap og tæt på sort tale, når det om betydningen af stoffet hedder, at det indeholder ”store utrykte, hidtil ubenyttede kildematerialer, som kan uddybe en vigtig periode i Sønderjyllands og hele landets kirkehistorie, som kan bidrage til oplysning om baggrunden for og indholdet i nutidige bevægelser i folkekirken, ligesom holdningerne til det nationale spørgsmål, som spiller en rolle i så mange sønderjyske begivenheder, også kommer til orde” (s. 12).

Detaljerigdomme fra arkiverne

Det er ikke første gang, Martin Schwarz Lausten har stukket næsen ned i arkiverne, og fælles for begge gange er den store detaljerigdom; der citeres vidt og bredt fra: Lomme- og dagbøger, prædikenudkast, breve, foredrags-manuskripter. Jeg skal indrømme, at man undertiden kan være lige ved at kløjs i de mange person- og andre oplysninger – men læs roligt videre!

Martin Schwarz Lausten, f. 1938, professor emeritus, dr.theol., ved Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet en række bøger om den danske og tyske reformation.

Meget vil bundfælde sig – eller man kan gå på jagt i bogens register og/eller indholdsfortegnelse og herigennem finde interessant stof om fx Løgumkloster Refugium, kristeninspireret bankvirksomhed, KFUM, Ydre Mission, økumeni og bibelkredse i missionshuset. Og over det hele svæver bankdirektør og lægprædikant L. C. C. Lausten, Løgumklosters engagerede missionsmand, bosat i byen fra 1950’erne.

Horsens og Løgumkloster

Geografisk er omdrejningspunktet Horsens og Løgumkloster i sidste århundrede. Her træder en ældre kvinde: Stine mæ æ Bibel sine missionærsko. Hun sås tit i gadebilledet og havde altid et manna-ord på sig til de forbipasserende; hun havde også held til at få overrakt Chr. X en bibel under hans besøg i Løgumkloster lige efter Genforeningen.

Hun blev hvert år fejret af Indre Mission for den ildhu, hun lagde for dagen i sit virke. – Et fint portræt af en fattig, troende kvinde, omgivet af en lang række anekdoter. Stines arbejde i troen er meget lokalt og ikke-organisatorisk, men hun nåede vidt ud. Faktisk står afsnittet om hende måske lidt isoleret, men på den gode måde, forstås! Lige til at gå til.

En imponerende arbejdsindsats ligger til grund for denne oplagte gaveidé til kirke-, missions- og lokalhistorie i det sønderjyske. Fyldige navne- og stikordsregistre stemmer kun sindet mildere.