To kristne forfatterbidrag med i antologi

Et brev dumper ind ad brevsprækken eller lander i postkassen. Oplevelsen af og glæden ved at få et fysisk brev er efterhånden ved at være en begivenhed, der hører til i fortiden. Hvornår har du fx selv modtaget eller skrevet et sådant brev?

I bogen ”Et vigtigt brev” tager 21 forfattere fra seniorsegmentet udgangspunkt i de gammeldags papirbreve, som postbuddet kom med, og som man kunne gemme som små klenodier. Måske det ikke er helt tilfældigt, at det netop er forfatterforeningens seniorgruppe, der står for udgivelsen, for de unge forfatteres erfaring med sådanne breve er til at overse.

Bogens 21 bidrag er forskellige, både hvad genrer og kvalitet angår. Her kan man finde alt fra digte, eventyr, noveller, selvbiografiske tekster og essays til egent-lige breve. Men hvorfor bringer Udfordringen så en anmeldelse af ”Et vigtigt brev”? Bogen har således ikke som helhed en trosmæssig vinkel. Men da der er to kristne bidragsydere, kan bogen alligevel have interesse.

To kristne bidrag

Den ene af de kristne forfattere er Jørn Henrik Olsen. I sit essay ”Mennesket er selve gåden” tager han udgangspunkt i et brev, som den 17-årige Dostojevskij skrev til sin storebror lige efter sin fars død. I brevet betegner han netop mennesker som selve gåden. Forfatteren beskriver bl.a., hvordan Dostojevskij i sit fangenskab i Sibirien lærte dybet af menneskesjælen at kende i mødet med sig selv, men at han også netop dér fandt ”Kristus, der vil have med forbrydere og andre ufuldkomne mennesker at gøre” (s. 134).

Den anden er Edith Theis Nielsen. Hendes bidrag er et julebrev. Det fremgår ikke, om det er fiktion eller et brev skrevet til en virkelig person. Brevet, som er rettet til John, en gammel ven, tager afsæt i hans meddelelse om, at han ”har forladt religion”. Det beskrives i brevet, at dette skridt ikke har ført noget positivt med sig. John har således fortalt, hvordan den, som er uden Gud, ”selv må tage ansvaret for det hele,” og ”Der er ingen trøst eller tilgivelse for noget som helst” (s. 219).

To kristne forfattere, Jørn Henrik Olsen og Edith Theis-Nielsen, bidrager hver med et indlæg til bogen ’Et vigtigt brev’.

Brevet er et gensvar på dette nødråb. Her tager afsenderen udgangspunkt i et alterbillede i en kirke i Portugal, hvor ikke bare Jesu, men også de to røverers kors er afbilledet, og pointen er, ”at der altid er et valg. Og at det aldrig er for sent at træffe det rette valg” (s. 220). Og så gives det råd, som afsenderen af brevet selv fik engang, nemlig at man må give slip på behovet for at forstå det hele.

Teksten er med andre ord et lille kort vidnesbyrd og en vejledning til tro, som, man må håbe netop gennem en bog med så bredt et sigte, må nå ud, hvor dette vidnesbyrd ellers ikke ville nå.

Et vigtigt brev – 21 forfattere fortæller. 229 sider. 239,95 kr.
Udgivet af Dansk forfatterforenings seniorgruppe.


Artiklen fortsætter efter annoncen: