Kun én ånd bør betage kristne

Velment og solid, men lidt for accepterende bog om ånders magt og afmagt.Fri os fra det onde – Åndernes magt og afmagt er en meget velment bog om ånder og dæmonbesættelser. Bent Houmaa Jørgensens mål er at sætte læserne i stand til at erkende og modstå åndeangreb, og det er der måske brug for nu, hvor new age-bøger og tv-udsendelser har gødet sindene for alskens overtro. Siden filmen „Exorcisten“ for ca. 25 år siden er ånder blevet „stuerene“. Forstå det, hvem der kan.Bent Houmaa beretter om dæmonuddrivelser som missionær i Tanzania og gennemgår især en uddrivelse – i flere omgange – af talrige dæmoner fra en 16-årig pige. Derpå sammenligner han med et dansk eksempel, hentet fra tv-serien „Åndernes magt“.
Her rejser sig et spørgsmål: Hvor mange ånde-problemer skyldes kulturelt bestemt overtro, hvor mange psykisk sygdom – og hvor mange ånder?
At det kulturelle input spiller en rolle, fremgår af, at det vrimlede med ånde-oplevelser, mens TV 2 Zulu kørte den famøse serie, men der har været dyb stilhed om dem siden. Skabte tv-serien en usund overtro og skubbede mennesker i forkert retning? Gav den netop ånderne magt?

Klar indsigt

Houmaa skærer ud i pap, at kristne ikke skal befatte sig med ånder. Men samtidig tillægger han dem selv i bogen stor magt. Han er dog klar over denne dobbelthed. På side 72 skriver han, at „det store problem ved fokusering på dæmoner er, at djævelen får alt for meget opmærksomhed … Det kommer til at se ud, som han har meget mere magt, end han i virkeligheden har. Det skaber frygt også hos kristne. Og det har djævelen det godt med.“
Dét er en klar indsigt.
Houmaa nævner Christian Hedegaards dæmon-lære som eksempel på indsnævret og usund teologi, der bærer dårlige frugter.
Men tilbage bliver dog en fornemmelse af, at Houmaa selv giver ånderne ufortjent reklame med sin bog.
For, som C.S. Lewis skrev: „Der er to lige store – men hinanden absolut modsatte – vildfarelser, som vi mennesker kan hildes i, hvad djævle angår. Den ene er at lade være med at tro på, at de eksisterer. Den anden er at tro på dem og føle usund interesse for dem. De for deres part er lige henrykte for begge vildfarelser.“
Derfor bør kristne kun lade sig betage af én ånd – Helligånden.

Bent Houmaa Jørgensen: Fri os fra det onde – Åndernes magt og afmagt
101 sider
98 kr.
LogosMedia