Meditative studieoplæg

Sven Aasmundtveit, der har været præst i Den evangelisk-lutherske Frikirke i Norge, har udviklet en bibelstudiemetode, der tager udgangspunkt i fordybelse i – eller meditation over – en bibeltekst.Fordybelsen er langt på vej indlevelse i situationer, som mennesker omkring Jesus kom i i mødet med ham – og spørgsmålet hertil lyder så: Hvad er dine umiddelbare tanker og følelser?
På den baggrund ledes man ind i evangelieteksten, hvor der i samtalen om (eller refleksionerne over) teksten i hvert studie fokuseres på tre temaer.
Med udgivelsen af 20 samtaleoplæg i den lille bog Han som er – hvor du er er der nu mulighed for at tage stilling til, hvor god og anvendelig denne metode er. Og den er nok værd at afprøve.
NJV

Sven Aasmundtveit: Han som er – hvor du er
40 sider • 85 kr. • Unitas