Debat

Kære Svend L. Madsen
Kildekritik er altid på sin plads, men du undervurderer journalister, når du tror, at vi ukritisk bruger Dialogcentret som kilde. Vi ved godt, at det er en kristen institution. Vi ved også godt, at Jens Linderoth har en baggrund i en sekt (jeg var vist selv den, som først offentliggjorde nyheden i Kristeligt Dagblad). Men vi mangler kritiske kilder i det kirkelige landskab, hvor der er stor tendens til at dække over hinanden og stå fælles front mod pressen.
Dertil kommer at vi desperat mangler kilder, der ved noget om sekter. På religionshistoriske institutter benægter eksperter pure, at der finder massiv manipulation sted, og vi står som journalister med den ene erfaringskilde efter den anden, som fortæller en helt anden historie. Derfor ringer vi til Dialogcentret. Ofter er der ganske enkelt ikke andre, som taler ’ofrenes’ sag og forsøger at skabe en form for overblik.
Jeg skriver om religion på ottende år. Journalister fra resten af branchen ringer ofte til mig for at få hjælp til kilder. De vil nemlig gerne uden om Dialogcentret, netop fordi det er en kristen institution. Nogle gange kan jeg henvise til folk i udlandet, men oftest er der ingen vej udenom. Dialogcentret er det bedste bud – ikke på en uvildig videnskabelig institution, men på nogen som samler erfaringer fra folk, som føler sig klemt i religiøse miljøer – og som part i debatter.
At de så også er kritiske over for det kirkelige miljø synes jeg egentlig kun tjener dem til ære.
Anne Pihl Rasmussen
Religionsreporter
Nyhedsavisen

Kristeligt Dagblad i konfrontation med kristne trosfæller
Jeg er generelt særdeles tilfreds med Kristeligt Dagblad, men – artiklen om” Sekt der sælger billige sommerhuse til frikirkepræster”, er ikke værdig for en avis, der benytter Kristeligt navn.Det er ligeledes beskæmmende, at domprovst A.Gadegaard søger at så mistillid til trosfæller – oven i købet på et urigtigt grundlag.
De frikirkepræster, der ”hænges ud” som suspekte, har alle – gennem flere år – inden tilbuddet om billige sommerhusgrunde – støttet Evangelists arbejde og /eller været i uforskyldte problemstillinger eksempelvis folkekirkepræst Bent F. Nielsen,som blev bortdømt ”præstekraven”, fordi han fastholdt Bibelens grundsyn.
Allerede for to år siden blev Bent F. Nielsen hædret J’å Evangelist Sommerlejr for sin indsats, hvorimod han mislede både løn og pension ved afskedigelsen. Evangelist gav ham et lille plaster på såret. Er det forkert?
Pastor Martin Bergsøe mistede sit arbejde som katolsk præst, fordi han inviterede Christian Hedegaard fra Evangelist til at deltage i nogle møder i Nykøbing F., hvor Guds kraft var så stærkt tilstede, at der forekom flere helbredelser, tungetale, omvendelse mv., som vi kender det fra Det nye testamente. Han var altså i nøjagtig samme situation som Bent Nielsen, dvs. ..sagen forholder sig stik modsat det KD postulerer, at de to præster kun støtter Evangelist-pga-. køb af såkaldt billig sommerhusgrund. ­Hvorfor skal Evangelist benævnes med det nedværdigende ord sekt? De søger at leve op til de første kristnes idealforestillinger: At hjælpe sin næste. F.eks. kan nævnes de mange stofmisbrugere, psykisk syge mv., der hjælpes til en menneskelig anstændig tilværelse og hvor det offentlige system ofte har stået magtesløse eller ikke handlet.
Minsandten om KD ikke dagen efter den famøse artikel vedr. beskyldning om bestikkelse udvider sine angreb ved ydeligere at antyde skattesvig! Utroligt som regler kan bøjes, hvis man er ondsindet – og vil det! Husk hvad Gud sagde til den utro tjener: ”Hvorfor er du ond, fordi jeg er god? Har jeg ikke lov til at gøre hvad jeg vil med det, der er mit”.
Ejendommeligt at KD søger at udkonkurrere Ekstrabladet med hensyn til perfide angreb på enkeltpersoner, der opfattes som anderledes. Til gengæld synes KD’s holdning til muslimer og islamistiske indvandrere at være mere imødekommende. Også farisæerne holdt sig til stringent regelstyring – om så det skulle koste Jesus livet.
Det er dårlig karaktergivning at søge at skabe splid, der gør andre ondt.
Omtanke og en direkte undskyldning vil kunne redde situationen og være i fin overensstemmelse med vores fælles Kristne Ånd.
Alt andet vil være skuffende!
Palle Jønsson
Skolepsykolog
Langøvej 9
4862 Idestrup

Ny trend
Der er kommet en ny trend i Dansk politik, der minder om det som det Radikale venstre har haft eneret på!
Partiet uden mening; Det blev større og mistede en del partimedlemmer, som startede en ” Ny Alliance ” også uden en politisk vej.
Nu har man fra det hedengangne Kristeligt Folkeparti, først skiftet navnet ud til Kristendemokraterne og nu forladt fundamentet, man tror på E.U. magten (Skøgen fra Johannes Åbenbaring).
Accepterer den frie Abort og pornografien, for at blive valgt ind i et verdsligt folketing.
Mogens Lind
Grønbækvej 20
2610 Rødovre