Ny uddannelse skal træne kristne nydanskere

Traditionelle kristendomsstudier passer ikke
til nydanskere. Derfor vil den iranske kirke nu
starte et tværkirkeligt kristent uddannelsescenter.De eksisterende kristendomsstudier passer ikke til nydanskere. Det har de farsitalende kristne, som kommer i den iranske kirke, Church of Love, erfaret.

Massoud
Fouroozandeh

Derfor vil de nu starte et Tværkirkeligt Kristent Uddannelsescenter (TKU), fortæller pastor Massoud Fouroozandeh:
– Religions- og ytringsfriheden i Europa betyder, at flere nydanskere har vist stor interesse for evangeliets glade budskab. Og i Church of Love ser vi jo, at interessen blandt farsitalende muslimer har ført til, at mange har konverteret til kristendommen.
Mange udtrykker et inderligt ønske om at gå dybere ind i tjenesten og vil gerne uddannes. Men barriererne er ofte for store for de ivrige ”nydanskere”.

Målrettet uddannelse

Problemet med de traditionelle muligheder for kristendomsstudier er, at de ikke passer til de nydanskere, som også gerne vil være missionærer, siger Massoud Fouroozandeh:
– Med en anden etnisk baggrund er det svært at sætte sig ind i og forstå den danske kultur og det danske samfund.
Derfor har den iranske kirke nu fået en vision om at etablere et Tværkirkeligt Kristent Uddannelsescenter (TKU).
– Målet er at uddanne missionærer og ledere, som i første række skal missionere i Danmark og som på længere sigt kan missionere i resten af verden. Det kan vi gøre ved at undervise om metoder til mission blandt muslimer. Derudover skal vi undervise dem i Bibelens ord, siger Massoud.
– Der skal også arbejdes med at koordinere oplysnings- og foredragsvirksomhed samt arbejdes for ”integration gennem kristendom”, fortæller han.
Men indtil videre er det kun en vision. Derfor vil TKU nu nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe, der har til opgave at udvikle visionen, værdi-grundlaget og målene.
Gruppen kommer til at bestå af medlemmer med baggrund i mission og kirkeligt organisationsarbejde. Og man er nu på udkig efter folk med hjerte for sagen, fortæller Massoud.
Selve arbejdet i gruppen forventes at starte i begyndelsen af næste år.