LM overvejer kvinder i nyt Landsråd

Vores grænser for, hvad kvinder kan og ikke kan, er blevet for snævre, mener ledelsen i LM.Den folkekirkelige organisation Luthersk Mission (LM) overvejer netop nu for første gang at give kvinder adgang til et af foreningens ledende organer, skriver Avisen Tro & Mission.- Vi vil fastholde det bibelske syn, men samtidig mener vi, at de steder, hvor kvinder kan være med, er blevet for indsnævrede, erkender LM’s landsformand Jens Peter Rejkjær.
I Luthersk Mission er det dominerende synspunkt, at Bibelen ikke blot forbyder kvindelige præster, men også taler imod kvindelig deltagelse i bestyrelser og andre funktioner, der har ansvar for den lære, der forkyndes og undervises i i LM. Derfor har det i praksis været svært at finde plads til kvinder, der ønsker at engagere sig og tage ansvar i LM.

Ønsker dialog

Men med et nyt forslag kan der blive bedre plads til kvinderne i organisationen, uden at LM går på kompromis med sine synspunkter. Forslaget går ud på, at LM’s øverste ledelse, Delegeretmødet, skifter navn til Landsrådet og overdrager det læremæssige ansvar til et andet forum, nemlig Landsstyrelsen. På den måde kan afdelingerne rundt om i landet uden problemer vælge kvinder til Landsrådet, forklarer formanden.
Forslaget er i høring sommeren over, og ledelsen er ivrige efter at komme i dialog med medlemmerne lokalt.
– Vi vil gerne have alle interessenterne på banen. I vinter tog vi et møde med afdelingsformændene, og det var en positiv og åbenhjertig drøftelse. Vi vil meget gerne i dialog med folk om det her, siger Jens Peter Rejkjær.

Mere demokratisk

Forslaget om kvinders adgang til Landsrådet er blot et led af en justering af LM’s regelsæt, som sigter på at gøre organisationen mere demokratisk. Det betyder først og fremmest, at de enkelte LM-afdelingers antal mandater i Landsrådet kommer til at afhænge af afdelingernes størrelse. Desuden vil lutherske frimenigheder, der ønsker tilknytning til LM, for første gang blive nævnt i organisationens vedtægter. Luthersk Mission blev stiftet i 1868 og består i dag af 75 LM-kredse og 13 frimenigheder. Dertil kommer arbejdsgrene for børn og unge og et omfattende ydremissionsarbejde i Afrika, Asien og Sydamerika. Omkring 10.000 personer deltager i LM’s aktiviteter rundt om Danmark.
KP