Nodebanken er nu åben for alle

Indre Missions Musiksekretariat inviterer nu kor fra alle kirkesamfund til at bruge Nodebankens, som fra 1977 har forsynet kor med nye og gamle noder.- Vi har udgivet noder i både rytmisk og traditionel stil, lovsange samt børne- og juniorsange, fortæller musiksekretær Merete Steffensen.
Tidligere havde man 350 abonnenter, som to gange årligt fik tilsendt noder.
– Men vi er nu i gang med at lægge alle vore noder ud til online køb på www.nodebanken.dk
– Hvor bliver noderne brugt?
– Vi laver hvert år en ny musical til vores egen sang- og musiklejr, og bruger også egne noder til andre arrangementer. Derudover bliver noderne brugt til ungdoms- og voksenkor, samt diverse lejlighedskor. Materialet bliver også brugt i kirkekor, i missionshuse, på efterskoler og mange andre steder.
Visionen er, at vi må være med til at udgive brugbare noder i forskellige sværhedsgrader og stilarter, der alle bærer et vidnesbyrd om, hvad Jesus er og har gjort for os, og som kan være med til at bære lovsangen.
– Hvad kan Nodebanken, som andre ikke kan?
– Vi har et stort og bredt udvalg af kristne sange, der alle er søgt rettigheder på og betalt royality for. Specielt vil jeg fremhæve vores børnekorserier.
Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på den, for at kunne nå ud til en bredere målgruppe, så flere må få glæde og velsignelse af vores arbejde.
Vore noder har været alt for lidt kendt i det danske kirkeliv, og det vil vi gerne råde bod på. Bl.a. har vi lige nu et rigtig godt materialet stilet til Gospel-kids grupper. Startpakken til Gospel-kids indeholder alt det materiale, der skal bruges til at starte en Gospel-kids gruppe: cd, dvd, tekstark osv.
Det er en ny form for børnearbejde, som kombinerer sang, bevægelse og forkyndelse. Projektet er i gang flere steder og er en god arbejdsform til at få nye med.
– Hvad gør man for at komme med i Nodebanken?
Man går ind på www.nodebanken.dk og så bliver man ’optaget’. Skal man bruge flere ens noder, er der en god rabat at hente.
– Hvordan får I stof hjem?
– Vi har abonnementer flere steder, som giver os inspiration, og ellers er der også mennesker, som sender sange ind eller opfordrer os til at udgive bestemte sange eller måske oversætte nogle, fortæller Merete Steffensen. Nodebankenledes dagligt af Kirsten Bladt, mens Indre Missions musiksekretær har det overordnede ansvar.
Udf.