”Bed med Bedste”- kursus i efterårsferien

I efterårsferien i uge 42 arrangerer Mariager Højskole kurset – ”Bed med Bedste”.
Et bedekursus, hvor den ældre generation skal lære den unge generation at bede.Gennem mere end 14 år har Mariager Højskole været rammen om bedeuger, hvor mennesker er kommet sammen på tværs af kirkeligt tilhørsforhold med det ene formål at bede.

Underviser Jakob Vagner er en del af foryngelsen på kurset ”Bed med Bedste”. Et kursus som han tror mange unge kan få glæde af.

De seneste år har bedeugerne dog fortrinsvis været besøgt af den modne generation, og det er den kendsgerning, skolen ønsker at lave om på med bedekurset – Bed med Bedste.

Ældre tager en
ung under armen

Idéen er, at modne og ældre kristne skal tage en ung under armen, så de unge kan være med og formes og lære – hvad nogle erfarne kristne ynder at kalde bønnens vej – bedre at kende. Indholdet vil være en undervisning, der lægger op til bøn. Derudover tages fat i konkrete bønneemner, som kursisterne finder frem til i fællesskab.
Hovedkræfterne bag tiltaget Bed med Bedste er undervisere ved Mariager Højskole. Det er Anders Ova, som er en af de garvede på bønnekurset og de to nye og unge undervisere Jakob Vagner og Simon Linde. Alle tre vil undervise under Bed med Bedste-kurset. Jakob Vagner deltog for første gang som underviser på det forrige bønnekursus og han er begejstret:
– Det er fascinerende, at en flok meget motiverede mennesker kommer sammen og danner et profetisk miljø, som skaber den retning vi skal gå i. Folk, der møder op, er engagerede. De vil noget.

Unge skal lære
at bede igennem

Jakob Vagner mener, at den unge generation generelt set ikke kender til bøn og faste eller det, som man har kaldt ”at bede igennem”.
– Det har de bare ikke lært, men på Bed med Bedste har de mulighed for det, siger Jakob Vagner.
Han tror, at rigtig mange unge har hjerte for bøn.
– Men de savner en ramme, hvor de kan lære noget om det og afprøve nogle ting i forhold til det profetiske, siger Jakob Vagner og fortsætter:
– Da kan noget som dette være en ny måde for dem at gøre det på. Det er et meget specielt miljø, og i dette miljø vil de kunne lære. Her starter vi ikke fra nul, når vi mødes, men fra plus 25, og hvis 15-20 unge kommer til at opleve det, vil det have stor betydning for deres bønneliv, vurderer han.

Også tid til hygge

Ifølge Jakob Vagner handler en bønneuge heller ikke kun om åndelig føde og praktik, men der er også masser af glæde, latter, god humor og god mad. For det er vigtigt, at både krop, sjæl og ånd bliver inspireret og tilgodeset. Det giver en helstøbthed og en afslappet, naturlig god atmosfære, mener han.
Solfrid Bracher/Schwartz