Inspiration til at leve med Gud i familien

Som forældre ønsker vi at gøre det allerbedste for vore børn. Vi ønsker at give dem det bedste, vi har, og som kristne forældre ønsker vi at give dem et liv med Gud. Vi ønsker, at børnene skal vokse op med og i den kristne tro, at de en dag selv tager stilling til at leve med Gud. Derfor optager det kristne forældre meget. Hvordan skal vi leve, handle og opdrage, for at vore børn vælger at leve deres liv med Gud, at blive Kristi efterfølgere? Det er spørgsmål, mange kristne forældre stiller sig – og mange søger i diverse bøger. Dem findes der efterhånden en del af – og nu har vi fået en ny af slagsen: Giv børnene det bedste. Den er blevet til omkring børnearbejdet i Emdrup Kirke i København og er skrevet af Birgitte Kjær.
Birgitte Kjær er mor til to voksne børn, hun er lærer og cand. phil. i kristendomskundskab og pædagogik og i dag deltidsansat som sognemedhjælper i Emdrup Kirke til børne- og forældrearbejde. I 2006 gennemførte menigheden „Projekt Forældresamarbejde“, og projektet er beskrevet i rapporten „Sammen gør vi det bedre“. Som et led i projektet blev forældrene tilbudt en samtale på baggrund af et skriftligt samtaleoplæg, og samtalerne har været en væsentlig inspiration til Giv børnene det bedste.
„Vi er forskellige“, skriver Birgitte Kjær, „vore børn er forskellige og vores muligheder er forskellige. Derfor findes der heller ikke én ideel kristen opdragelse, som vi alle må prøve at leve op til. Idéerne er netop bare idéer.“

Savner flere praktiske idéer

Bogens første hoveddel indeholder eksempler på, hvordan forældre indretter deres familier, så børnene får mulighed for at få del i troen på Gud. I bogens anden hoveddel redegøres for nogle teologiske og pædagogiske perspektiver på kristen opdragelse, som kan kaste lys over opgaven som forældre.
Der er mange idéer i bogen, men jeg savner flere praktiske idéer. Bogen er meget teoretisk, og teoretiske bøger om kristen børneopdragelse har vi mange af i forvejen, men vi savner nogle, der er langt mere praktiske. Alligevel er der en del inspiration at hente til det at leve med Gud i familien, ikke mindst for kristne i folkekirkemiljøer, idet bogen knytter til ved en folkekirke og er skrevet ud fra en folkekirkelig teologi og trospraksis.

Birgitte Kjær: Giv børnene det bedste
176 sider • 198 kr. • Logos Media