Fire søndage sat af til mission

Fire søndage om året skal der fremover stå mission på dagsordenen i Folkekirken. Initiativet kommer fra Folkekirkens Mission efter aftale med landets biskopper.
– Mission er et vidt favnende begreb. I en vis forstand er alle søndage missionssøndage og alle gudstjenester missionsgudstjenester. Men det kan være en god idé nogle gange at sætte særligt fokus på mission: På mission i praksis og på at reflektere over missionsfordringen netop til både den enkelte og til kirken, siger Kristen Skriver Frandsen, der er leder af Folkekirkens Mission.
Hvert år vil der blive udpeget fire søndage, hvor præsterne i særlig grad kan tage mission op som et tema i gudstjenesten. Der vil blive udarbejdet en særlig tekst- og gudstjeneste vejledning til fri brug, og Kristen Skriver Frandsen opfordrer til, at man evt. inviterer en gæsteprædikant og i det hele taget gør brug af de mange folkekirkelige missionsselskaber.
I 2008 bliver de fire missionssøndage den 27. januar, den 18. maj, den 28. september og den 23. november.
KP