Forskel på børns og voksnes tro

Børn gøres for tidligt voksne, og voksne bliver ved med at være barnagtige.Det hævder pædagogisk konsulent, cand. polit. i pædagogik Carsten Hjorth Pedersen i et lille hæfte, hvori han forsøger at svare på spørgsmålet: Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro – og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring?
Hæftet igennem argumen-teres der – bl.a. med hjælp fra Søren Kierkegaard – for, at der er og skal være forskel, idet barnetroen er enkel og konkret og voksentroen desuden mere abstrakt og sammensat, og at det selvsagt må få betydning for den måde, der forkyndes og oplæres på. En pointe i hæftet er det altså, at selv om det er en udpræget tendens rundt omkring i samfundet, kan man absolut ikke behandle børn, som om de er (små) voksne.
NJV

Carsten Hjorth Pedersen: Barnetro og voksentro
31 sider • 30 kr. • Kristent Pædagogisk Institut