Indre Mission ’glemmer’ miljøet

Tre fjerdedele af Indre Missions lokalformænd har aldrig haft
drivhuseffekt og miljøforurening på missionshusets dagsorden. Mens de fleste danskere er optaget af at bevare miljøet og bremse drivhuseffekten, er det ikke just det, der er på dagsordenen inden for missionshusets fire vægge.

– Jeg glæder mig over, at missionsfolkene har øje for, at det er noget andet, der skal forkyndes om i missionshusene, siger Indre Missions formand, Anders Dalgaard.

Det viser en ny undersøgelse, foretaget blandt lokale formænd i Indre Mission.
Her fremgår det, at 72 pct. af dem, der svarede, aldrig har haft miljø, klima og skaberværket på Missionshusets mødeprogram, og hele 96 pct. indrømmer, at de ikke har tænkt sig at få det på programmet i 2008. De fleste missionsformænd vil hellere prioritere den klassiske forkyndelse om frelse ved tro på Jesus end begive sig ud på mere perifere kristne emner. 9 pct. mener sågar, det ikke er et emne, der skal tages op i missionshuset.

Delte meninger

I en lederartikel gør IMT-journalist Jørgen Hedager Nielsen dog klart, at naturen ifølge Bibelen skal ”dyrkes og vogtes”:
– Jeg tror, vi har et kald fra Gud til at være gode forvaltere af hans skaberværk, men vi er det som dem, der arbejder på et plejehjem – eller måske endda et hospice. Vi skal gøre den sidste tid så god som muligt.
Modsat siger Indre Missions formand Anders Dalgaard:
– Jeg glæder mig over, at missionsfolkene har øje for, at det er noget andet, der skal forkyndes om i missionshusene. Hvis jeg var samfundsbestyrelsesmedlem i dag, ville jeg ikke insistere på at få miljøspørgsmål på programmet.
Undersøgelsen er lavet blandt 129 IM-formænd.