Kristne kæmper for ’barnets tarv’

Men hvorfor skal homoseksuelle ikke kunne adoptere? Tove Videbæk mener, et barn som udgangspunkt har ret til en far og en mor – af hver sit køn:
– Rent identitetsmæssigt har et barn i opvæksten behov for at spejle sig i både en mand og en kvinde, siger hun.
Hos et homoseksuelt par vil adoptivbarnet desuden få svære opvækstbetingelser:
– Mange af de børn, som kommer til Danmark, har haft en turbulent start på livet. De kommer fra et andet land, fra en anden kultur og et andet sprog. Hvis de så derudover flyttes til et hjem, som er anderledes end de fleste, vil børnene få tilført endnu sværere opvækstbetingelser, mener Tove Videbæk.
/sl