Små fadder-foreninger er effektive

Jo mindre organisationen er, jo flere penge går til fadderbarnet. Og de rigtig små sender hele beløbet videre.Lille og vågen er bedre end stor og doven…

Jo mindre organisation, jo færre omkostninger, og jo mere får fadderbarnet gavn af donorernes penge, viser ny undersøgelse. (Billede fra Skandinavisk Børnemissions forskole på Filippinerne.)

Dette mundheld kan til nøds bruges om danske fadderskabsorganisationer. Selv om margenerne ikke er store, er der forskel på effektiviteten.
Jo større fadderorganisati-onen bliver, jo flere penge bruges der på administration, og jo mindre bliver procentdelen til det fattige barn.
Det viser en ny undersøgelse fra Nyhedsbrevet Søndag Morgen.

Små sender
det hele videre

Tendensen gælder også kristne organisationer, der formidler fadderskabsordninger. Således kan de små Verdens Børn og Børn Sulter sende tæt på 100 pct. af fadderskabskronerne videre til barnet. Mens store organisationer som Childcare Denmark og Skandinavisk Børnemission må beholde mellem 10 og 15 pct. til administration.
Det er samme andel som de rigtig store danske fadderorganisationer. Her giver SOS Børnebyerne min. 90 pct. videre til fadderbarnet, Børnefonden 85 pct., Red Barnet 83 pct. og det store Plan Danmark med ca. 1 mio. fadderbørn rammer bunden med kun ca. 80 pct. til fadderbarnet.
Undersøgelsen er foretaget ved en rundringning til 10 danske fadderorganisationer, fire store og seks små.

To måder at give på

Jo mindre fadderskabsorganisationen er, jo mindre administrati-onsomkostninger og større procentdel går til fadderbarnet. Røde prikker er antal fadderbørn. Blå prikker angiver den procentdel, der går videre til fadderbarnet. (Nyhedsbrevet Søndag Morgen)

Vil man være fadder, bør man også holde øje med, hvordan pengene formidles. Der er nemlig to slags fadderskaber – den individuelle og den kollektive. Hos de fleste fadderorganisationer går pengene til et konkret barn, og fadderen får informationer med jævne mellemrum. Men to af de adspurgte organisationer arbejder med såkaldte kollektive fadderskaber, hvor pengene ikke følger et bestemt barn, men gives i en pulje, så pengene går videre til et andet barn, når fx et fadderbarns skolegang ophører. Det drejer sig om Red Barnet og Skandinavisk Børnemission. Plan Danmark indrømmer også, at en del af fadderbidraget går til at udvikle lokalsamfundet.

Kollektivt er effektivt

Skandinavisk Børnemission hævder, at pengene rækker længere, når man støtter kollektivt – også i forhold til de organisationer, der sender hele beløbet videre. Ved kollektive fadderskaber er man nemlig ikke forpligtet til at sende en rapport med billede tilbage til fadderen. Det koster nemlig at oversætte og udsende brevene en gang i kvartalet.
– For et kollektivt fadderskab på 150 kr. kan vi støtte 2 børn, oplyser landssekretær Leon Have Thomsen.
At de små fadderorganisationer som Børn Sulter og Friends International med individuelle fadderskaber kan sende 100 pct. videre til fadderbarnet skyldes, at de alle trækker på ulønnet arbejdskraft. Friends International får desuden mange administrationsomkostninger dækket ved midler fra Tips og Lotto.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Små har dårlig
markedsføring

”Priserne” for fadderbørn varierer men holdes alle under 200 kr. Grønne prikker angiver prisen. Dog får man 2 fadderbørn for 1 pris hos Skandinavisk Børnemission. Røde prikker angiver antal fadderbørn. (Grafik: Nyhedsbrevet Søndag Morgen)

Undersøgelsen viser også, at de store fadderorganisationer er bedst til at sælge budskabet og hverve faddere. De mindre organisationer har gennemgående færre informationer på deres hjemmeside, der i øvrigt bærer præg af, at organisationernes image ligger lavt på prioriteringslisten. Frelsens Hær har slet ingen informationer om fadderskabsordningen på internettet. De store organisationer derimod appellerer stærkt til pengepungen – og to metoder lyser i øjnene. Enten pisk eller gulerod skal skaffe nye faddere.
SOS-børnebyerne appellerer stærkt til samvittigheden ved at vise et hjemløst barn sove på fortovet. Her kan man ikke undgå at blive berørt og lider med det fortabte barn. De øvrige organisationer fokuserer på smilende børn i markedsføringen. Her fokuseres mere på indsatsens resultat.
Undersøgelsen er foretaget af Nyhedsbrevet Søndag Morgen, der udkommer hver uge med undersøgelser og analyser til den danske presse. Artiklerne kan studeres på hjemmesiden Sondagmorgen.dk.