En salme- renæssance

Det er et ganske omfattende og ganske godt salmeundervisningsmateriale, Det Kgl. Vajsenhus har udgivet. Tre store hæfter, der dækker alle årgange fra 0. til 10. klasse.Salmer?! I skolernes undervisning? I indledningen til et af hæfterne hævdes det, at man godt kan få børn til „at synge salmer og endda oven i købet synes, at det er både sjovt og spændende.“ Og det fortælles, at der ved begravelsessamtaler har været børn, der har kunnet foreslå salmer, hvilket de voksne pga. manglende salmekendskab ikke kunne! Så undervisningen bærer frugt.
De tre hæfter, der i deres sprog og opbygning klart er målrettet deres respektive målgrupper, må absolut med deres gennemgang af udvalgte salmer kunne danne basis for udviklingen af salmekundskaben blandt eleverne. De giver masser af spændende og meget varieret stof at arbejde med.
Med de to første hæfter følger der en cd, hvorpå de udvalgte salmer er indspillet af nogle kirkekor (børne- og ungdomskor). Til undervisninsgmaterialet er udarbejdet en hjemmeside med supplerende materiale: www.salmeriundervisningen.dk.
For dem, der har lyst til at gå dybere ind i salmeuniverset og arbejde med nyere salmer, kan Kirsten Nielsens store undersøgelse af familie- og naturbilleder i nye salmer bruges. Dr.theol. Kirsten Nielsen har udvalgt salmer af fem nulevende salmedigtere, hvoraf nogle også er kommet med i den nye salmebog, nemlig Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Lars Busk Sørensen, Vibeke Gundelach og Simon Grotrian. Kendetegnende for de salmer, den teologiske professor analyserer, er, at de taler om Gud i et nutidigt sprog.
Niels Jørgen Vase

• Hanne Margrethe Tougaard og Jytte Blanner:
Salmer i spil – Lærervejledning og cd (0.-3. kl.)
144 sider • 298 kr.
• Jens Jermiin Nielsen og Lotte Demant:
Som en helle midt i larmen – Lærervejledning og cd (4.-6. kl.)
144 sider • 298 kr.
• Helle Krogh Madsen og John Rydahl:
Hvad rimer på smerte? – Elevbog (7.-9. kl.)
124 sider • 149 kr.
Det Kgl. Vajsenhus

Kirsten Nielsen:
Der flammer en ild
– Gudsbilleder i nyere
danske salmer
304 sider • 298 kr. • Aros