Hvad er kristendom?

Det kan man få svar på gennem to meget forskelige studieoplæg til den moderniserede katekismus, Katekismus Updated. Begge materialer giver fine indføringer i, hvad kristen tro og kristent liv går ud på.Det ene er en lille studiebog udgivet af Lohses Forlag. Bogen Katekismus Updated Studie er skrevet af cand.theol. Frank Kristensen, der underviser på KFS’ Ledertræningscenter. Gennem bogens 11 studieoplæg kommer han godt omkring kristendommens centrale indhold.
Man kan måske nok undre sig over, at materialet (kun) henvender sig til „voksne kristne, som er rimeligt velfunderede i den kristne tro“, som der står i forordet; men opgaverne er udformet sådan, at de ikke er velegnede for „helt nye i troen“ – de „rusker op“ i både troen og livet.

Det andet materiale, Kort om troen, er fra Credo Forlag og består af en pose med 11 kort i: et indledende kort om brugen af oplæggene, tre om Fadervor, tre om forsagelsen og trosbekendelsen, to om De 10 Bud, et om Guds Ord og dåben og et om nadveren og skriftemålet. Og det kan bruges af alle interesserede. Her spørges på en enkel måde ind til det basale.
På den hjemmeside, der er udarbejdet i tilknytning til Katekismus Updated, www.katekismusprojekt.dk, findes der er et mere dybdegående materiale, udarbejdet af Carsten Hjort Pedersen. Der kan også Lohse-studieoplæggene hentes. Begge tilbud knytter sig direkte til Katekismus Updated, som man derfor må investere i.
Der er meget brug for den slags materialer. Gid de så også må blive brugt!
Niels Jørgen Vase

• Frank Kristensen:
Katekismus Updated Studie • 56 sider • 40 kr. • Lohse
• Daniel D. Kristiansen og Judith Vestergaard Olsen:
Kort om troen • 11 kort • 30 kr. • Credo