Nyt tværpolitisk netværk vil lade sig inspirere af kristendom

Et nyt ”Værdipolitisk Netværk” mødtes på Christiansborg.En konservativ politiker, en tidligere bz’er, en katolsk biskop og to tidligere ministre fra CD er nogle af deltagerne i det nye ”Værdipolitisk Netværk”.

Biskop Kozon fra Den Katolske Kirke og det konservative folketingsmedlem Charlotte Dyremose var blandt deltagerne i det nye netværks opstartsmøde. Her er de ved siden af Tove Videbæk fra initiativgruppen og Iben Tranholm.

Netværket ønsker at være et inspirationsforum for politisk interesserede. Og fælles for deltagerne er, at de alle anser kristendommen for en vigtig inspirationskilde i politik.
Lørdag den 24. maj mødtes knap 30 personer på Christiansborg for udstikke linjerne for det nye forum og vælge en koordinationsgruppe. På grund af Udfordringens tidlige deadline kunne vi ikke skrive om det i sidste avis.

Ledelsen

Det konservative folketingsmedlem Charlotte Dyremose, tidligere folketingsmedlem Tove Videbæk, KD, og tidligere Grønlands-minister Tom Høyem, Venstre, blev valgt til en koordinationsgruppe sammen med fire andre medlemmer af netværket.
De øvrige er byrådsmedlem Christian Bjerre, Herning, socialrådgiver Miriam Sloth, Hellerup, redaktør Henri Nissen, Christiansfeld, og Benjamin Ervill, Stenlille, som er formand for den kristne tænketank CeKEM.

Ikke et nyt parti

Netværket er et tværpolitisk inspirations-forum, hvor politisk interesserede vil drøfte politik i lyset af deres forskellige kristne holdninger.
– Vi er ikke et nyt parti, og vi bliver det aldrig, slog Tove Videbæk fast. – Derfor er det ikke nødvendigt, at vi lægger os fast på bestemte holdninger. Vi mødes for at inspirere og støtte hinanden.
Grunden til, at Tove Videbæk lægger vægt på, at det ikke er et nyt parti, er at hun tilhører et mindretal i KDs hovedbestyrelse, som er uenig i partiets nye linje. Men netværket er tværpolitisk.

Ateistisk intolerance

Blandt deltagerne var tidligere kirkeminister A.O. Andersen, som har en fortid i både Socialdemokratiet og CD.
Han argumenterede for, at der er ”mere holdbarhed i kristent frisind end i kulturradikal tolerance”. For de kulturradikale har svært ved at tolerere, at mennesker har lov til at tro det, de vil. Og han mindede om Grundtvigs ord om ”frihed for Loke såvel som for Thor”.

Kristendom som
åndeligt bolværk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den kendte journalist og teolog Iben Tranholm kom med et oplæg om (manglende) kristne værdier i politik.

Journalist Iben Tranholm gjorde op med det religionsfjendske samfund og argumenterede for, at det ikke kun er de irreligiøse argumenter, der skal tælle i debatten.
Hun mindede om, at islam i løbet af 50 år kunne blive den dominerende religion i Europa, og at man ikke kunne være sikker på, at islam ville tolerere andre holdninger. Hun mente derfor, at europæerne var nødt til at prioritere troen:
– Det verdslige samfund har vist sig ikke at være et bolværk imod islam. Der skal et åndeligt modstykke som kristendommen til at hamle op med islam.

Opgør med religions-
forskrækkelsen

Også Charlotte Dyremose understregede, at netværket er ”et opgør med religionsforskrækkelsen”.
– Religionsmodstanderne opfører sig også fundamentalistisk, hvis de som ateister vil forbyde religion i det offentlige rum. Det er helt naturligt, at man som kristen tager de kristne værdier med i politik, ligesom andre tager deres baggrund med. Det er en frihed, vi som danskere må stå fast på.

Troen på vej tilbage

Blandt deltagerne var så forskellige folk som den katolske biskop og en tidligere BZ’er.
Trods uenighed på nogle områder var alle enige om, at målet er at genopdage, hvordan kristendommen har gavnet dansk kultur i århundreder, og hvad troen i dag kan berige det danske samfund med.
– Det er Danmark, der falder udenfor, hvad der sker i Europa netop nu, fastslog Tom Høyem, der nu sidder i byrådet i Karlsruhe for FDP.
Han er rektor for Europaskolen i Karlsruhe og er dermed den højst placerede dansker i Europas uddannelsessystem.
– I andre europæiske lande er det helt naturligt at tale om tro i forbindelse med politik. At fortrænge religion fra samfundet vil have den modsatte virkning. Troen er ikke på vej ud, den er på vej tilbage.


Artiklen fortsætter efter annoncen: