Festival-exit var en fejl

Unge kristne blev bortvist fra Nibe Festival, men er velkomne igen næste år. ”De unge tager med garanti begejstrede og opmuntrede hjem.” Sådan lød det fra arrangørerne forud for Oplev Jesus’ fremstød på årets Nibe Festival den 2. til 5. juli. Ifølge Torben Søndergaard fra Oplev Jesus holdt forudsigelsen stik, selvom fremstødets knap 20 unge blev sendt hjem i utide.
– Vi ser selvfølgelig kede af de misforståelser, der har været. Det er festivalens ledelse også. Vi har haft en god snak med dem bagefter og er blevet enige om, at vi deltager igen næste år, siger han.
Flere medier fulgte ellers de unge til dørs med beretninger om, at en festivalgæst med løfter om helbredelse havde fjernet gipsen fra sin arm, ligesom berusede deltageres nedsatte dømmekraft skulle være udnyttet. Begge dele afvises af Torben Søndergaard (billedet):
– Vi talte ikke med nogen, der var berusede, og ingen blev overtalt til at fjerne gips.

Misforståelse

Torben Søndergaard formoder, historien om gipsen stammer fra sidste år, hvor en ung kvinde efter forbøn tog slyngen af sin arm.
Da Torben Søndergaard på festivalens første dag fik klippet sit armbånd og erstattet det med et advarselsarmbånd, kom det derfor bag på ham. Både denne episode og bortvisningen af alle deltagere få timer før festivalens afslutning betragter han som en beklagelig misforståelse.
– Jeg stod og talte med en festivaldeltager og blev afbrudt, da to festivalsvagter bad mig følge med. Jeg fik at vide, der havde været klager over os, forklarer Torben Søndergaard, der som konsekvens flyttede noget af fremstødet til Nibe midtby, hvor mange festivalgæster færdedes. Han fastholder, at de unge respekterede festivalens regler.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra festivalens leder, Peter M. Madsen.
Torben Søndergaard fortæller dog, at gruppen generelt havde gode relationer til festivalens øvrige gæster. Trods bortvisningen oplevede han da også årets fremstød som bedre end sidste år.
levi