Verdens unge bliver mere religiøse

Flere unge beder og tror, at Gud griber ind…

Unges tro på Gud varierer meget, viser undersøgelsen. Følg link til hele rapporten på Sondagmorgen.dk.

De unges religiøse praksis er ikke altid ”institutionaliseret”. Undersøgelsen afslører, at selv om 85 pct. af verdens unge er religiøse eller meget religiøse, så er 35 pct. slet ikke tilknyttet nogen religiøs gruppering.
Det kommer ikke bag på Søren Østergaard:
– For unge i dag er det ikke noget problem at læse Vagttårnet på vej hen til en messe i katolsk kirke. De inkluderer alt for at holde alle muligheder åbne. Og det er en af årsagerne til, at flere unge tror på det private plan.

Beder hver dag

Og troen udmønter sig bl.a. i bøn. I religiøse lande som Nigeria og Guatemala beder 90 pct. af de unge mindst én gang om dagen, og tre fjerdedele af de unge i Indien, Marokko og Tyrkiet følger deres eksempel. Men det gør de færreste europæiske unge. I Frankrig beder kun 9 pct. af de unge en gang dagligt, i Rusland kun 8 pct., og Østrig rammer bunden med kun 7 pct.
Lidt bedre står det til med den filosofiske tilgang til Gud. Her tror 31 pct. af de østrigske unge og 32 pct. af de franske unge på et gudsbegreb.
I udviklingslande og islamiske stater tror flest unge på en Gud, der griber ind. Det tror tre fjerdedele af de indonesiske unge, efterfulgt af Brasilien (71 pct.), Nigeria (70 pct.), Guatemala (57 pct.) og Marokko (54 pct.). Til sammenligning tror kun 5 pct. af de østrigske unge på en indgribende Gud, efterfulgt af Rusland (9 pct.), Frankrig og Spanien (12 pct.), Storbritannien (15 pct. og Schweiz (16 pct.).

Kun lille indflydelse
på livsførelse

Hvor meget indflydelse har religionen så på unges livsførelse? Her er der igen forskel på Europa og resten af verden, idet kun 7 pct. af europæiske protestanter synes, religion skal påvirke deres kærlighedsliv. Hos ortodokse unge har 12 pct. religiøse overvejelser omkring deres sexliv, mens tallet er oppe på 14 pct. for katolikker. Uden for Europa ser 68 pct. af de unge en sammenhæng mellem religion og seksualitet.