Menighedsråd sparer penge ved fælles regnskabsføring

Seks menighedsråd i Århus Vest indfører fælles regnskabsfunktion. Regner med at spare 15 pct.Fra 1. august 2008 etableres den fælles regnskabsfunktion, Kirkekasserer VEST, i Helligåndskirken i Århus V.

Birte Bruus Jensen skal føre regnskaber for seks sogne.

Kontoret samler regnskabsfunktionerne for fire sogne, og i løbet af fem måneder vil i alt seks sogne være tilsluttet ordningen. Det drejer sig om Gellerup, Tilst, Kasted, Helligånds, Lyngby og forventeligt Møllevangs sogn til nytår.
– Vi har indregnet en 15 pct. besparelse allerede efter halvandet år, siger formanden for Kirkekasserer VEST’s bestyrelse Poul Langagergaard, som også er medlem af menighedsrådet ved Helligåndskirken.
Daglig leder bliver nuværende kordegn fra Gellerup, Birte Bruus Jensen. Hun er uddannet kordegn med speciale i regnskab. Fra d. 1. oktober ansættes yderligere en deltids regnskabsassistent.

Gør det, du er bedst til

Opstarten markeres med en reception i Helligåndskirken onsdag d. 13. august.
– ”Gør det, du er bedst til – det gør vi”. Den filosofi har vi taget til os, og vi tror på, at kvaliteten bliver bedre og udgiften lavere. Til fælles bedste, siger Poul Langagergaard.
/sl