Peter skal støtte 23 ’Jesus-fællesskaber’

Peter Götz er gennem 30 år blevet en velkendt profil i dansk kirkeliv. Nu har han opsagt præstejobbet i Strandvejskirken i Humlebæk for at blive missionsforstander på fuld tid i Det danske Missionsforbund.

Peter Götz

Her skal han støtte forbundets 23 menigheder, så de bliver åbne og rummelige Jesus-fællesskaber:
– Vi fascineres over, hvordan mennesker stimlede sammen om Jesus trods hans klarhed og radikalitet – og vi ønsker at være sådanne Jesus-fællesskaber, siger han.
Ligesom samfundet i øvrigt, oplever menighederne et stigende arbejdspres for både ansatte og frivillige. Forbundet har derfor set behovet for at sætte flere ressourcer ind, der kan støtte og fremme den lokale indsats. Og det er her, Peter Götz’ mangeårige erfaring kommer vel tilpas.
Peter Götz er vokset op på Vestsjælland, hvor hans far var vognmand og landmand i Slagelse. Efter endt realeksamen pegede en række ting i hans kald og fremtidstanker på en missionærtjeneste i Thailand – men langsomt drejede perspektivet sig, og efter fire års teologisk studie på Ansgar i Norge blev det til en præsteopgave i Vestermarkskirken i Grindsted.
Siden gik vejen over en funktion som landsleder for Youth for Christ (YFC) i 80’erne, før dørene i 1990 åbnede sig for en præstetjeneste i Espergærde. Her har Peter Götz været ansat i 18 år. For tre år siden er kirken flyttet fra Espergærde til Humlebæk og hedder nu Strandvejskirken.

Livet over læren

Ovennævnte kirker er med i Det Danske Missionsforbund (DDM), som i modsætning til andre kirkeretninger ikke er funderet på en ’teologisk nyopdagelse’.
– Vi blev til på ønsket om at være en fri kirke uden for Folkekirken – med ret til at bestemme selv. Derfor hed vi i folkemunde i mange år Frimissionen, forklarer Peter Götz. – Men frihedstrangen strakte sig længere end til det. Vores forfædre valgte også at skabe menigheder, hvor valgsproget var ’livet over læren’, og hvor ’samvittighedsfrihed’ var et nøglebegreb.
Det Danske Missionsforbund blev til i 1888 i slipstrømmen på Det Svenske og Norske Missionsforbund – og som navnet antyder, er ’mission’ en del af DDM’s grundlæggende DNA.
– De gode nyheder om Guds Rige skal høres og opleves af alle. Derfor spiller indsatsen på missionsfelter rundt om i verden en tydelig rolle i fællesskabet mellem DDM’s menigheder, der både er involveret i Thailand, Grønland, Rumænien og Ghana.
– Vi gør ikke så meget ud af vores særpræg og vores historie, siger Peter Götz, men derimod er det et mål for os at være relevante, varme kirker i vor tid – og for vor tid. Det vil i praksis sige, at vi koncentrerer os om at være åbne og rummelige fællesskaber for mennesker, der er på vej i deres åndelige vandring. Vores vejviser og altafgørende centrum hedder Jesus Kristus. Hvad han har på hjerte, ønsker vi at have på hjerte.
– Vi fascineres over, hvordan mennesker stimlede sammen om Jesus trods hans klarhed og radikalitet – og vi ønsker mere at være sådanne Jesusfællesskaber end at være kirker med stort K. – Dem er der jo for så vidt nok af, slutter han.
/sl