Udskiftning på Indre Missions Tidende

Indre Missions månedsblad, Indre Missions Tidende, har ansat to nye medarbejdere på redaktionen i Fredericia. Nye på holdet er 30-årige Niels Christian Melgaard og 49-årige Merete Henriksen.Niels Christian Melgaard, der dimitterede fra Danmarks Journalisthøjskole i juni, får særligt ansvar for ungdomsstoffet og ungdomsmagasinet Geist. Foruden uddannelsen som journalist er Niels Christian Melgaard uddannet multimediedesigner.
Bladets nye journalist afl øser Marie Jensby og Jacob
Bøytler Rahbek, der har delt en midlertidig journaliststilling. Merete Henriksen har en fortid som henholdsvis køkkenleder på Børkop Højskole og assistent i Kirkens Korshær. På Indre Missions Tidende overtager hun funktionen som annoncekonsulent efter Inge Mortensen, der går på pension.
levi