Bush vil udgive bønnebog

USA – Bønner fra møder i Det Hvide Hus udkommer muligvis i bogform.Alle møder mellem præsident Georg Bush og hans departementschefer indledes med bøn. Disse bønner håber Bush at kunne dele med offentligheden. Ideen er ifølge USNews.com opstået for nylig, da chefen for justitsdepartementet, Michael Mukasey, under et møde fremsagde en bøn, der berørte præsidenten dybt.
Bush påpegede angiveligt, at mange gennem årene havde indledt møderne med stærke trosudsagn, som kunne egne sig til at samle i en bønnebog. Der er tale om bønner, fremført af 19 departementschefer i løbet af de sidste otte år, Bush har være præsident i USA.
Hvorvidt bønnebogen kan realiseres, afhænger af, om bønnerne er noteret på mødereferaterne. Dette undersøges nu.
levi