Missionsbevægelse bliver eget trossamfund

NORGE – Norsk Luthersk Misjonssamband vil danne eget trossamfund.Efter at Misjonssambandet sidste år besluttede at forlade Den Norske Kirke, har der været tvivl om missionsorganisationens kirkelige ståsted. Det er der ikke længere.
På et rådsmøde har 70 ud af 76 rådsmedlemmer nemlig stemt for at etablere et trossamfund, hvilket skete i modstrid med hovedstyrets anbefalinger. Ifølge avisen Vårt Land er generalsekretæren, Ola Tulluan (billedet), dog ikke overrasket over resultatet, men over, at det er så entydigt.
Den endelige beslutning træffes på en generalforsamling til sommer, men Ola Tulluan er overbevist om, at det vedtages. Det vil i så fald få betydning for Den Norske Kirke, hvor mange sambandsfolk er centrale i lokale menigheder.
Baggrunden for det drastiske skridt er, at en del medlemmer af Misjonssambandet har meldt sig ud af kirken i protest mod en beslutning om, at homofile kan indsættes i præstetjeneste. Mange medlemmer er dermed blevet kirkeløse.
levi