Præstemangel er en oplagt chance for bibeltro præster

Præster fra den kirkelige højrefløj ikke længere bagest i køen ved præsteansættelser, vurderer Børge Haarh Andersen fra DBI.

Børge Haahr Andersen

– Præstemanglen kan betyde, at vi får vores folk ind i Folkekirken, siger Børge Haahr Andersen fra Dansk Bibel-Institut.
De såkaldte højrefløjsteologer vejrer morgenluft. Færre teologistuderende betyder nemlig færre ansøgere til fremtidens præstestillinger. Det giver såkaldt bibeltro præster fra hhv. Menighedsfakultet og Dansk Bibel-Institut større chancer for ansættelse.
Det mener Børge Haahr Andersen, rektor på Dansk Bibel-Institut i København.
– Vi kan allerede nu mærke, at konkurrencen ikke er så hård længere. Der er ikke 40 ansøgere til hver stilling som tidligere, men en markant mindre gruppe. Det kan blive vores chance for at få flere højrefløjspræster ind i Folkekirken, siger han til avisen Tro & Mission.
Nu er det slut med, at teologer fra den kirkelige højrefløj kommer bagest i køen, når præstestillinger skal besættes:
– Det kan nemt ændre sig. Når konkurrencen ikke er så stor, kommer vi lettere med i opløbet. Så præstemanglen kan godt komme til at betyde, at vi får flere af vores folk ind i Folkekirken fremover, siger Børge Haahr Andersen.
Kun 97 søgte i år ind på teologiuddannelserne i København og Århus.
/sl