Hør søndagsprædikenen – når det passer dig

Folkekirken i Aalborg Stift lancerer en ny godcast-service, hvor travle mennesker hver uge kan hente en lydprædiken til at tage med på farten. Kan du ikke altid nå at komme i kirke? Så fortvivl ikke. Folkekirken i Nordjylland lader dig høre præsten prædike, når det passer dig.En gruppe nordjyske præster laver lydoptagelser af deres prædikener og lægger dem ind på Aalborg Stifts hjemmeside, www.aalborgstift.dk, så de enten kan downloades eller høres, mens man sidder ved computeren.
Godcast hedder fænomenet, der stammer fra USA og breder sig hurtigt til kirker og religiøse foreninger verden over. Ordet er en sammentrækning af ”God” og ”broadcast” og dækker over programmer med religiøst indhold, som man kan abonnere på og hente ned fra internettet til sin egen mp3-afspiller.

Sænker kirkens tærskel

Organist i Hasseris Kirke, Mogens Jensen, er en af initiativtagerne til Aalborg Stifts godcast-service.
Han tror, prædikenerne kan lette religiøst søgende menneskers kontakt til folkekirken.
– Lydprædikenerne kan for nysgerrige og religiøst blufærdige mennesker være en måde at stifte bekendtskab med folkekirken på. Godcast kan gøre tærsklen til kirken mindre, mener Mogens Jensen.
Med den ny service bliver den danske folkekirke også international. Mogens Jensen har bl.a. fået en henvendelse fra den danske kirke i Canada, om at de var glade for at kunne høre prædikener på dansk.
Det er ikke hele gudstjenesten, der optages, men kun prædikenen og eventuelt en salme eller et stykke musik.
/sl