Kristne er gavmilde – og staten hjælper til

Danske kirker gav 178 mio. kr. til mission og nødhjælp sidste år, viser en ny opgørelse. Adventisterne har det største kristne missionsselskab. Mission Afrika bør skrive nogle flere ansøgninger til Danida. Og Luthersk Missions bidragydere er overordentlig gavmilde.

Fig. 1: Adventistkirkens hjælpearbejde har størst omsætning.

Det er nogle af konklusionerne efter læsning af Dansk Missionsråds ny oversigt over danske missionsorganisationers arbejde. Dansk Missionsråd (DMR) er paraplyorganisation for 33 danske missionsselskaber og -foreninger.
Og her er Syvende Dags Adventisternes missions- og udviklingsarbejde med en indtægt på over 80 mio. kr. i 2007 afgjort det største. Herefter kommer Danmission med 55 mio. kr. og Luthersk Mission med 20 mio. kr. Og så følger missionsorganisationerne trip, trap, træsko helt ned til 230.000 kr. i indtægt. I skemaet er de 10 største missionsorganisationer ordnet efter indtægt og tilskud fra det offentlige (fig. 1). Det overraskende er, at frikirker som pinsekirker og baptistkirker trods deres beskedne størrelse ikke halter voldsomt bagud i forhold til de mindre missionsselskaber i folkekirkeligt regi.

Afhængig af det offentlige?

Flere organisationer ser ud til at være dybt afhængige af offentlig støtte. Det gælder ikke mindst Adventistkirkens hjælpeorganisation ADRA, der får 90,3 pct. af sin indtægt fra Danida. Støtten gives gennem Dansk Missionsråds Udviklingsadfeling (DMR-U) og gives til missionsselskabernes hjælpearbejde. Danmission og Baptistkirken er også godt med og får budgettet til at hænge sammen med ca. 29 pct. offentlige støttekroner.
Til gengæld kunne missionsselskaber med pæne omsætninger gøre det endnu bedre ved at kanalisere danske udviklingskroner til det hjælpearbejde, der uundgåeligt følger med traditionelt missionsarbejde. Hvorfor modtog Mission Afrika med en indtægt på over 18 mio. kr. ikke mere end knap 400.000 kr. i offentlig støtte i 2007? Det er kun 2,1 pct. af den samlede indtægt. Se også her skemaet med angivelse af, hvor stor en procentdel af omsætningen, der stammer fra offentlige tilskud (fig. 2).

Fig. 2: Mission Afrika kan lære lidt af Adventistkirken.
Lutheranere og pinsefolk er mest gavmilde

Alle organisationer har en veludviklet strategi for indsamling af frivillige gaver – undtagen Areopagos, der med tallene fra DMR ikke modtager private gaver overhovedet. Danmissions givere giver mest – hele 39 mio. kr. i 2007. Men ser man på, hvor meget den enkelte giver, så er Luthersk Mission i top. Hvor Danmissions støtter i gennemsnit giver den flotte gave af 4.786 kr., bliver de dog overhalet af Luthersk Missions givere, der skænker hele 7.606 kr. hver – tæt fulgt af pinsekirkerne, hvis medlemmer årligt lægger 7.064 i missionskollekten.
Samlet har missionsorganisationernes kirkelige baglande i 2007 givet ca. 178 mio. kr. Hertil kommer offentlige bidrag fra Danida mv. på 96 mio. kr.
Danske missionsorganisationer har engageret sig i Afrika, Asien, Sydamerika og Europa siden 1820’erne og er derfor en vigtig medspiller, når danske udviklingskroner skal fordeles. Der er udsendt ca. 450 danske missionærer og udviklingsarbejdere i 80 lande.

Fig. 3: Luthersk Mission og Pinsekirken har særdeles gavmilde medlemmer. (Grafik Nyhedsbrevet Søndag Morgen)

Se tallene på Dansk
Missionsråds hjemmeside: www.dmr.org.


Artiklen fortsætter efter annoncen: