Et barskt og nøjsomt liv i tro

Kristen Mose Enevoldsen er en mand med noget på hjerte. Nu har han fortalt sin livshistorie til sin søn, Anders Enevoldsen.Medløbende sø er beretningen om redningsmanden fra Hvide Sande, som hele vejen igennem har holdt fast i troen – som en rød tråd gennem livet.

Kristen Mose Enevoldsen: Født som tvilling den 28. november 1924. Fjordfisker fra sit 11. og havfisker fra sit 17. år; solgte sin fiskekutter 1979. Derefter ansat som havnebetjent. Ansat i Redningsvæsenet fra 1951-1994, bådfører af redningsbåden 1959-1979, stationsleder 1979-1994. – Medlem af Indre Missions Hovedbestyrelse 1968-1985.

Kr. Mose Enevoldsen stod i 43 år i spidsen for det farlige redningsarbejde fra redningsstationen i Hvide Sande, men biografien fortæller også om det at være ægtemand, far og hovedbestyrelsesmedlem i Indre Mission.
Det er en bog om en dybt troende bådfører, der den ene dag kunne komme hjem med alle mand i god behold – og den næste dag måtte møde en kvinde på stranden, som havde mistet både sin mand og sin søn til havet.
Bogen giver et meget levende billede af, hvordan det er at leve med angsten og den knugende smerte som følgesvend i fiskermiljøet i Klitten.
Bogen er samtidig et vidnesbyrd om en stærk personlig tro, der som et anker har holdt hele livet igennem, også når det har været allersværest, og dødsangsten har truet med at få overtaget. Fortællingen er fortalt med varme og nænsomhed, og der fremtoner en mand med ærefrygt og respekt for livet og dets skaber.
Enevoldsen har både gennem arbejdslivet og som medarbejder i Guds rige stået over for mange udfordringer.
Vi hører om ungdomsarbejdet i KFUM&K, vi bliver taget med i IM’s bestyrelsesarbejde og senere med i de smertelige opgør, der fandt sted mellem IM og KFUM&K sidst i 70’erne. Bruddet beskrives ikke med bitterhed, men snarere med sorg og bedrøvelse.
Bogen giver også indblik i samtidens svære vilkår, idet 2. Verdenskrig jo også berørte havet omkring Danmark.
At sejle under 2. Verdenskrig betød, at der skulle holdes øje med farvandet omkring den afstukne kurs på grund af farer for miner. Brændstofrationering blev også et vilkår for fiskerne, og som følge heraf opstod der mange dilemmaer. Vi hører om befrielsen, og her møder vi så Mose som frihedskæmper og efterkrigsvagt.
Gennem hele bogen hører vi sideløbende om familien.Først den familie han fødes ind i, hans opvækst og ungdomsår, senere da han selv stifter familie og livet med kone og børn, og igen senere da han går ind i livet som pensionist.
Vi møder børnene og hører også om den meget svære dag, da Kr. Mose må sige farvel til sin elskede Inga. Men livets efterår byder også på nye farver i Mose’s liv. Han møder Anna, som han senere bliver gift med. Og livet går videre i stor ydmyghed og taknemmelighed til Skaberen.
En læsevenlig bog, der nok vil sige mange fra fiskermiljøet og den ældre generation rigtig meget. Gennem hele bogen fornemmes en ærlighed og oprigtighed, som opleves parallelt med personen Kristen Mose Enevoldsen.

Anders Chr. Enevoldsen:
Medløbende sø
Biografi om
Kr. Mose Enevoldsen
254 sider • 249,95 kr.
Lohse