Karismatiske kristne udtrykker taknemlighed over IM og LM

– Tak for Indre Mission og Luthersk Mission. For vækkelserne, der har været forud, og dét, de gav os.Sådan bad frikirke-ledere og karismatiske kristne ved en ledersamling onsdag ved Bedehus Danmarks forbøns-uge på Apostolsk Højskole i Kolding i sidste uge.
Traditionelt har der eksisteret et vist fjendskab mellem de gamle vækkelsesbevægelser og de nye kristne bevægelser, som fx Pinsekirkerne, Apostolsk Kirke, Missionsforbundet og den karismatiske fornyelse inden for Folkekirken.
Gennem det sidste århundrede er der blevet advaret og faldet mange bitre ord imod hinanden. Men stod det til frikirkelederne og karismatikerne, så skulle fjendskabet gerne være et afsluttet kapitel.
– Vi vil gerne anerkende og respektere de gamle vækkelsesbevægelser. Vi skylder dem så meget, selv om vi ikke er enige om alt, blev der sagt.
– Vækkelserne bragte fornyelse og åndeligt liv til Danmark, da de kom frem, og vi vil gerne vise vores respekt og taknemlighed over for de mange kristne, som stadig er med i fx Indre Mission og Luthersk Mission. Også den grundtvigske vækkelse og Brødremenigheden blev nævnt sammen med Luther og reformationen, da de karismatiske kristne udtrykte deres taknemlighed over de åndelige rødder.
Flere kunne fortælle om, at selv katolikker, ortodokse og pinsekristne nu finder sammen i forståelse trods teologisk uenighed. Det er ikke en formel eller organiseret enhed, men en ”åndens enhed” mellem troende kristne.

Tak for Brødre og Søstre

Torsdag den 15. januar besøgte et halvt hundrede deltagere i Bedehus.dk’s bedeuge Brødremenighedens by Christiansfeld. Her mindedes de med taknemlighed den åndelige fornyelse, som kom til Danmark med brødrebevægelsen, der bl.a. praktiserede bøn døgnet rundt (24/7) i 100 år. Her beder deltagerne rundt om byens brønd for, at de åndelige kilder igen må flyde frit i Danmark.
Henri.