Præst til man er 75?

Præster, som nærmer sig folkekirkens aldersgrænse, kan godt udskyde frygten for at blive frataget præstekjolen på grund af alder. Efter de gældende regler skal præster i folkekirken lade sig pensionere, når de fylder 70 år, men et udvalg under Kirkeministeriet vil have den grænse hævet til 75 år. Det skal modvirke kommende års præstemangel, lyder begrundelsen. Men det vækker ikke udelt begejstring i menighedsrådene.
– Jeg er ikke glad for, at aldersgrænsen hæves. Det havde været meget bedre, om en forlængelse ud over 70 år skulle aftales, siger formand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen.
sl