Der sker mere end du tror

Derfor udgiver Aalborg Stift nu syv tv-film til oplysning, inspiration og undervisningsbrug om Lindholm sogn. Sognet syder og koger nemlig af aktivitet med højmesse, rockgudstjeneste, koncerter og konfirmandtræf.Journalist Hasse Boe har portrætteret sognet:
– Lindholm kirkes liv og rødder til den nu nedlagte cementfabriks arbejderklasse er beskrevet af en vidende historiker og en præst, der krænger kraven af og fortæller om sit liv og gerning. Det er relevant kulturel viden for borgere i alle andre sogne og borgere, der bekender sig til alle andre religioner.
sl