Så kan du lære det…

Dåb og tro hænger sammen. Men ofte mangler den bedre halvdel, troen. Derfor arrangerer Menighedsfakultetet et kursus i ”kristen oplæring” den 20.-23. januar 2009.Hvordan formidler kirken budskabet om Jesus til døbte i en postmoderne kultur, så mennesker anno 2009 kan tro og følge ham? Det er hovedspørgsmålet på Menighedsfakultetets ”teolkursus” i ”kristen oplæring” for præster og andre interesserede.
– Traditionstabet og multireligiøsiteten i samfundet gør det stadig mere påkrævet, at kirken og kristelige organisationer sætter ressourcer ind på at lære de døbte, hvem Jesus er, og hvad han vil med deres liv, udtaler kursusleder lektor Kurt Larsen.
Hovedforelæser bliver førstelektor cand. pæd. Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut.
Teolkurset trækker hvert år omkring 75 præster, sognemedhjælpere, teologistuderende og alle andre med interesse for kristendomsformidling.
sl