„Beviser“ der intet beviser

Grundig bog mod evolutionsteorien af amerikansk biolog.Wells skriver sig med denne bog ind i den igangværende debat mellem tilhængere af henholdsvis evolutionsteorien og teorien om Intelligent Design.

Jonathan Wells, der er biolog, viser i sin bog, hvor ukritisk biologibøger i dag forsvarer evolutionsteorien.

Bogen gennemgår og problematiserer på fremragende vis det, som Wells kalder evolutionens ikoner, dvs. de 10 argumenter for evolutionsteorien, som i dag oftest fremhæves som „beviser“ for denne. I modsætning til bøger om Intelligent Design er denne bogs ærinde altså ikke at bringe nye idéer og teser på banen, men det giver den sig heller ikke på noget tidspunkt ud for. Snarere minder den i stil om en videnskabelig overbliksartikel, hvor læseren får et indblik i toneangivende forskeres hidtidige arbejde vedrørende disse 10 emner samt forfatterens fortolkning af dette.

Overbevisende og videnskabelig argumentation

Wells bidrager med gennemført, grundig research og med en fin og letlæst indføring i alle 10 emner. Det lykkes Wells på forskellig vis at levere en særdeles overbevisende og videnskabelig argumentation for det uholdbare i hvert af de 10 argumenter. I hvert fald er det svært at fastholde, at de 10 argumenter skal kunne bevise noget som helst. Ved hvert emne bringer han et udvalgt udsnit af den videnskabelige debat, og det giver en rigtig god oplevelse af aktualitet og opdateret videnskab. Ligesådan vægtlægger Wells at referere nutidige biologi-lærebøger for at vise, hvor ukritisk de forsvarer evolutionsteorien med netop disse tvivlsomme argumenter.
Naturligvis vil det falde nogle for brystet at læse en hel bog, der ikke gør andet end at kritisere andres arbejde og forskning, og nogle gange glipper det da også lidt for Wells at bevare respekten for sin modpart. Men efter min mening er det absolut en læseværdig bog, hvis dette felt har den fjerneste interesse.

Overskuelig og letlæst

Det er den mest overskuelige, opdaterede og gennemarbejdede bog af sin art, som jeg kender til på dansk. Dertil kommer, at den har en god afsnitsinddeling, som gør den letlæst og også velegnet som opslagsværk på feltet. Debatten på dette felt kan opleves meget fastlåst, fordi debattørerne i de to lejre er så uenige, men Evolutionens Ikoner er med sin kritiske og polemiserende facon desværre en nødvendig bog.

Jonathan Wells:
Evolutionens ikoner
– Videnskab eller myte?
272 sider
199 kr. Origo
(Kan bestilles på Udfordringen.dk)